Rabobank financiert ombouw leegstaande panden tot woonruimte

17 april 2018 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door de economische meewind neemt de aandacht voor leegstand volgens Rabobank af. En dat is zonde, want tegelijkertijd staat de woningmarkt ernstig onder druk. Volgens de bank kan de leegstand zonder tegenmaatregelen oplopen tot 100 miljoen vierkante meter in 2030. Rabobank heeft zich daarom ten doel gesteld om tot 2023 in totaal 20.000 nieuwe woningen te financieren, die voortkomen uit bestaand vastgoed.

De ongebruikte voorraad aan kantoorruimte is groot in Nederland. Heel groot. In de jaren van economische crisis is de leegstand verminderd, maar nu het ook met de vastgoedsector beter gaat verdwijnt de aandacht voor leegstaande kantoorruimte naar de achtergrond. Bedrijven hebben weer wat te besteden en het geeft architecten meer vrijheid. En niet alleen kantoren staan leeg, ook winkelpanden, maatschappelijke gebouwen en agrarische gebouwen staan leeg. De Rabobank schat dat het hier gaat om 45-75 miljoen vierkante meter. Dat is op zichzelf een flinke bandbreedte, wat te maken heeft met het feit dat de vastgoedsector geen heldere informatie en definities hanteert.

Aandacht voor leegstand is nodig

Onlangs presenteerde Rabobank zijn jaarlijkse Vastgoedbericht, waar het ingaat op de situatie, nieuws en ontwikkelingen. Volgens Roel van de Bilt, directeur Rabo Real Estate Finance, zijn maatregelen nodig om verdere toename van leegstand te voorkomen. Één van die maatregelen is het ombouwen van leegstaand vastgoed tot woningen. Immers, er wordt gesproken over een groot tekort aan woningen in Nederland, wat de prijzen flink opdrijft en het starters nog moeilijker maakt een huis te kopen. Van de Bilt: “Leegstand in de bestaande vastgoedmarkt biedt een kans om in te zetten voor meer woningen. Dit betekent niet dat er geen nieuwbouw meer nodig is, We zien vooral potentieel voor de vastgoedsector om woningschaarste, leegstand en circulariteit in samenhang op te pakken.”

Mes snijdt aan twee kanten

Volgens Rabobank kan de leegstand van vastgoed zonder tegenmaatregelen oplopen tot 100 miljoen vierkante meter. Een oppervlakte van tien bij tien vierkante kilometer, gelijk aan een volledige gemeente Utrecht, volledig leeg en onbenut. Afgezet tegen een huizenmarkt waar mensen financieel armpje drukken om elke vierkante meter is dat een curieuze vaststelling. Leegstaand vastgoed herbestemmen als woonruimte is een oplossing waarbij het mes aan twee kanten snijdt. “Het is logisch om bij de planning van woningbouw de herontwikkelingsopgave veel meer dan nu als uitgangspunt te nemen. Dat beschermt vastgoedeigenaren tegen onnodig waardeverlies en helpt woningzoekenden aan betaalbare huisvesting”, aldus Van de Bilt.

Circulariteit

Rabobank voegt de daad bij het woord en geeft aan tot 2023 de bouw van 20.000 nieuwe woningen te willen financieren. Woningen die voortkomen uit een transformatie van leegstaand vastgoed. Daar zit ook een element van circulariteit in, met aandacht voor hergebruik van bestaande grondstoffen. “Circulair vastgoed begint bij het optimaliseren van het gebruik van de bestaande voorraad. Het verlengen van de levensduur van gebouwen door transformatie levert, zeker op de korte termijn, een hele effectieve bijdrage aan circulariteit,” legt Maarten Donkers, Hoofd Kennis en Research, uit.