BNG Bank bevordert cash flow midden- en kleinbedrijf

11 april 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BNG Bank sloot recent een kredietovereenkomst met factoringmaatschappij Voldaan Public en daarmee helpt het de cash flow van het midden- en kleinbedrijf op peil te houden. Voldaan Public neemt rekeningen over van bedrijven aan gemeenten. Bedrijven hoeven als gevolg niet te wachten op betaling van de factuur, maar beschikken gelijk over vaak broodnodige liquide middelen.

Voor veel bedrijven uit de mkb-sector is een opdrogende cash flow een dreiging die altijd op de loer ligt. Ook een bedrijf met voldoende klanten en opdrachten kan hiermee te maken krijgen, als facturen onvoldoende snel voldaan worden. Voldaan Public is een label waarmee factoringmaatschappij BarnStone facturen van mkb-bedrijven aan gemeenten overneemt. Tegen een vast percentage van de factuurwaarde neemt Voldaan Public de factuur over en betaalt deze direct uit aan de ondernemer. BNG Bank (voluit Bank Nederlandse Gemeenten) sloot onlangs een kredietovereenkomst met Voldaan Public, zodat het bedrijf tegen aantrekkelijke tarieven de facturen kan overnemen. Tarieven die lager liggen dan zusterbedrijf Voldaan kan hanteren voor algemene mkb-facturen.

“We kijken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om bedrijven - van zzp’er tot multinational - beter van dienst te kunnen zijn. Dankzij financiering door BNG Bank kunnen we als Voldaan Public facturen aan gemeenten voor een zeer aantrekkelijk tarief overnemen. Verder is onze dienstverlening exact dezelfde als van Voldaan, het label dat we sinds 2014 voeren voor algemene mkb-factoring”, zegt Tim Zoete, medeoprichter en CEO van BarnStone.

BNG Bank draagt bij aan positie mkb

Het midden- en kleinbedrijf wordt wel eens de motor van de economie genoemd. Als dat inderdaad zo is, dan voorzien BNG Bank en Voldaan Public deze van voldoende smeerolie. Want ondanks meerdere campagnes en initiatieven - inclusief boetes - staan gemeenten nog altijd niet bekend als snelle betalers.

Overheidsbeleid ondersteunen

Pauline Bieringa is Directeur Public Finance bij BNG Bank en licht het besluit toe: “BNG Bank heeft als doelstelling om overheidsbeleid te ondersteunen tegen zo laag mogelijke kosten. Het financieren van Voldaan Public op basis van het beleid van de Minister van Economische Zaken in het kader van het Aanvullend Actieplan MKB-financiering is een mooi voorbeeld van de manier waarop BNG Bank het overheidsbeleid steunt.”

Tevredenheid MKB-Nederland

In een ideale wereld zouden facturen altijd op dezelfde dag voldaan worden. Dat is helaas niet het geval en vanuit MKB-Nederland klinkt daarom tevredenheid. Directeur Leendert-Jan Visser: “Gemeenten zijn over het algemeen belangrijke opdrachtgevers van mkb-ondernemers. In tegenstelling tot de rijksoverheid blijken met name lokale overheden nog altijd trage betalers te zijn. Daar hebben onze ondernemers echt last van, zeker omdat financiering ook een probleem is. Het is goed dat juist BNG Bank financiering beschikbaar stelt om vorderingen van bedrijven op overheden over te nemen.”