De Volksbank werkt niet langer met incassobureaus

19 december 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Sinds het begin van 2017 geeft de Volksbank vorderingen van haar klanten niet langer uit handen aan incassobureaus. Deze maand is de bank bovendien begonnen met het terughalen van de pakweg 10.000 klanten waarvan de vorderingen al eerder aan incassobureaus waren overgedragen. Op deze manier werkt de bank eraan “de menselijke maat” terug te brengen in het bankieren en hoopt het de relatie met veel klanten te herstellen. 

Bastiaan de Ruiter, directeur Service Center Bijzonder Beheer van de Volksbank, geeft tegenover het FD toelichting op de opmerkelijke stap: “Betalingsproblemen komen voort uit nare zaken zoals ziekte of echtscheiding. Wij willen een vertrouwensrelatie met onze klanten. Het past niet om een klant die als gevolg van zo’n situatie betalingsproblemen heeft, over te dragen aan incassobureaus. Die heeft meer baat bij een vaste contactpersoon bij de bank. Iemand bij wie hij een keer zijn verhaal hoeft te doen en daarna goed geholpen kan worden.”

De Volksbank werkt niet langer met incassobureaus

De Volksbank – het moederbedrijf van onder meer SNS, ASN en BLG – gaat vanaf deze maand de ongeveer 10.000 klanten wiens vordering ze eerder al overdroeg aan incassobureaus terughalen, en zo proberen de klantrelatie met hen te herstellen. Als eerste zullen de 5.000 klanten van incassobureau Vesting Finance worden teruggehaald, waarna de rest zal volgen. Klanten met (grote) betalingsproblemen zullen binnen de bank een vast contactpersoon toegewezen krijgen. Die zal hen zoveel mogelijk helpen de schulden weg te werken. Daarnaast wordt sommige klanten de mogelijkheid geboden om begeleiding te ontvangen van een budget- of jobcoach. 

Aangezien er voor de koerswijziging contracten moeten worden ontbonden, kost het besluit de Volksbank in eerste instantie veel geld. “Het is een financiële investering om lopende contracten met de incassobureaus te ontbinden. Dat is geen reden om het niet te doen. Goede keuzes hebben ook (financiële) consequenties”, aldus een woordvoerder van de bank. Zodra er weer sprake is van goed wederzijds vertrouwen verwacht de Volksbank bovendien weer meer betalingsregelingen te kunnen treffen.

De Ruiter besluit echter door te benadrukken dat er voor de Volksbank – waarvan de Nederlandse staat enig aandeelhouder is – naast winst ook hele andere motivaties meewegen: “Wij kijken niet alleen naar de belangen van de aandeelhouder, maar nadrukkelijk ook naar die van de klant, de maatschappij en de werknemer.” Recentelijk gaf de Volksbank al blijk van zijn maatschappelijke betrokkenheid door zich sterk te maken voor betaalbare starterswoningen. Ook hanteert de bank een zeer transparant klantenbeleid, dat onlangs werd beloond met de Henri Sijthoff-prijs.