Interview Jeroen Loots - senior adviseur duurzaamheid bij ASN Bank

06 december 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een interview met Jeroen Loots - senior adviseur Duurzaamheid bij ASN Bank - over zijn functie bij de duurzame bank, de relatie tussen banken en duurzaamheid en de rol die banken hebben in het verminderen van de risico’s van klimaatverandering,

Wat houdt u functie precies in?

Ik houd me bezig met inhoudelijk advies op de onderwerpen klimaat en biodiversiteit bij ASN Bank. Ook ben ik verantwoordelijk voor het klimaatbeleid bij ASN Bank en voor het verder brengen van het onderwerp klimaat intern bij de Volksbank en in de rest van de financiële sector. Mijn werk is een combinatie van veel inhoud, veel samenwerken met diverse partijen, procesbegeleiding achter de schermen en de nodige politiek.  

Wat doet u op een gemiddelde werkdag?

Het grootste deel van de tijd ben ik druk bezig met de verduurzaming van de financiële sector, zowel intern als met andere partijen. Momenteel ligt mijn focus op klimaat binnen ASN Bank en de Volksbank. We kunnen het niet alleen, dus samenwerking met andere financiële instellingen is keihard nodig. Ik heb het klimaatbeleid voor ASN Bank mogen schrijven. Sinds 2013 hebben we als eerste bank ter wereld een klimaatdoel gesteld voor al onze investeringen. Dit heeft al veel in beweging gezet. Om te kunnen meten of we goed op weg zijn met ons klimaatdoel hebben we een Carbon P&L Methodologie ontwikkeld, samen met Ecofys. Op de klimaattop in Parijs in 2015 heeft ASN Bank het initiatief genomen voor de Dutch Carbon Pledge1. Als praktische invulling hiervan zijn we vervolgens het Platform Carbon Accounting Financials2 gestart. Inmiddels zijn we druk bezig om de laatste hand te leggen aan het eindrapport van PCAF. Als projectcoördinator zorg ik ervoor dat er een rapport met een gemeenschappelijke methode komt. Gelukkig is de samenwerking met de collega’s van andere financiële instellingen erg goed.

Jeroen Loots - Senior adviseur duurzaamheid bij ASN Bank

Waarom is het klimaat voor banken een belangrijk onderwerp?

Financiele instellingen lopen enorme financiële risico’s als ze klimaatrisico’s niet kunnen inschatten en begrijpen. Bij ASN Bank kijken we vanuit de invalshoek van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen als bank positief bijdragen aan het zoveel mogelijk tegengaan of hopelijk nog voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Financiële instellingen bepalen voor een deel met hun investeringen en leningen de richting van onze economie en daarmee onze toekomstige maatschappij. Deze keuzes zijn dus erg belangrijk. Investeer ik als bank nog in de fossiele sector of investeer ik alleen nog maar in duurzame energie of energiebesparing? Hoe draag je als financiële instelling eraan bij dat we daadwerkelijk binnen de afgesproken grenzen blijven van het klimaatakkoord van Parijs? Hoe draag je bij aan de transitie naar een low of zero carbonsamenleving die hiervoor nodig is? De vraag is niet meer óf je ermee aan de slag gaat, maar hóé en wannéér.

Hebben banken de gevolgen en risico’s van klimaatverandering voldoende in beeld

Nee, er zijn helaas nog te veel financiële instellingen die geen idee hebben van de ontwrichtende werking die klimaatverandering kan hebben of zelfs al heeft op onze samenleving. Gelukkig zijn er sinds de klimaattop in Parijs wel heel veel financiële instellingen in beweging gekomen. Fysieke klimaatrisico’s die zich steeds vaker manifesteren helpen hier helaas zeker ook bij, zoals laatst de orkanen Harvey, Irma en Maria. Nederlandse instellingen vervullen zeker een koplopersrol op klimaat. Er zijn enorm veel initiatieven in de Nederlandse financiële sector op het onderwerp klimaat, bijvoorbeeld de werkgroepen van het duurzaamheidsplatform van DNB Platform3: de Werkgroep Carbon Accounting Financials en de Werkgroep Klimaatrisico’s. Ook bij de NVB is er volop aandacht voor het onderwerp klimaat. Dus er is zeker sprake van een beweging de goede kant op. Er is alleen nog veel werk te doen de komende jaren.  

Wat voor rol spelen banken in het verminderen van de risico’s van klimaatverandering?

Een cruciale rol, want banken kunnen sturen met hun investeringen. Pensioenfondsen en verzekeraars hebben trouwens ook een grote verantwoordelijkheid. Het zou hartstikke mooi zijn als de financiële sector de keuze maakt om deze verantwoordelijkheid te pakken en actief bij gaat dragen aan de energietransitie. Maar het overgrote deel van de fossiele industrie is in handen van overheden, dus ook die moeten aan de bak! 

Dit artikel is eerder verschenen in Bank|Wereld van de Nederlandse Vereniging van Banken.