Rabobank start Innovatie Fonds voor duurzame startups

28 november 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank is een fonds gestart waarmee het startende ondernemers financieel wil ondersteunen. Het Innovatie Fonds Rabobank (IFR) heeft een budget van €20 miljoen per jaar. Startups krijgen toegang tot achtergestelde leningen, variërend van €25.000 tot €150.000. Zo kunnen enkele honderden duurzame startups voorzien worden van extra kapitaal.

De opstartfase is vaak de lastigste periode voor ondernemers. Het hebben van een goed idee is lang niet altijd een garantie voor het verkrijgen van een lening om een bedrijf te op te starten. Wie weet wat voor baanbrekende uitvindingen de realiteit niet gehaald hebben omdat een bepaald genie geen financiering kon vinden? Vaak luidt het argument dat ze nog geen bewezen resultaat hebben of geen positieve cashflow. Dat viel ook Rabobank op en daarom presenteert de bank het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Met behulp van dit fonds kunnen startende ondernemers al een lening krijgen terwijl hun idee nog in ontwikkeling is.

Rabobank start fonds voor startups

Banken willen graag zekerheid en dat is begrijpelijk. Het zijn tenslotte commerciële partijen, die ook moeten blijven draaien en op dagelijkse basis risico’s moeten afwegen. Bovendien was een veelgehoord verwijt tijdens de financiële crisis dat zij in het verleden juist teveel risico namen. Ondernemers die financiering aanvragen via het IFR hoeven die zekerheid niet te geven. Na de eerste twee jaar rentevrij aflossen verlangt de bank jaarlijks een vast aflossingsbedrag. Na zeven jaar – voor veel ondernemingen al lang het moment dat ze perfect levensvatbaar zijn – moet de helft van het geleende bedrag worden afgelost.

Duurzaamheid voorwaarde

Niet iedere startup komt in aanmerking voor financiering vanuit het Innovatie Fonds Rabobank. Om tenminste een aanvraag tot financiering te kunnen doen, moet de onderneming gericht zijn op duurzaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld bijdragen aan de circulaire economie, vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie, duurzame oplossingen binnen de zorgsector of technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen.

Verzilveren kennis 

Volgens Rabobank doet Nederland nog te weinig op het gebied van het verzilveren van vernieuwende ideeën en wil het op deze manier voorkomen dat mooie ideeën in de knop breken. “Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor startups en innovatieve bedrijven. Toch blijven wij achter op het gebied van het verzilveren van wetenschappelijke kennis en technologie”, stelt directeur Bedrijven Kirsten Konst van Rabobank. “Een belangrijke factor voor verdere groei is de beschikbaarheid van kapitaal. Dus ook al in de hele vroege fase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie”, sluit ze af.