Grootbanken sluiten overeenkomst gezamenlijk geldautomatennetwerk

17 november 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

ABN AMRO, ING en Rabobank hebben een overeenkomst getekend met Geldservice Nederland (GSN) voor het realiseren van een gezamenlijk geldautomatennetwerk. Om contant geld zo beschikbaar mogelijk te houden voor consumenten, hebben de banken besloten om het beheer van hun geldautomaten geheel over te dragen aan GSN, die ernaar zal streven een optimale spreiding, veiligheid en dienstverlening te realiseren.

Eind mei werd al aangekondigd dat de drie Nederlandse grootbanken met elkaar en met GSN om tafel zaten om te kijken hoe zij het netwerk van geldautomaten kunnen optimaliseren. Het gebruik van contant geld neemt al enige tijd af, waardoor er ook minder gebruik wordt gemaakt van de geldautomaten van banken. De samenwerking is erop gericht om contant geld voor iedereen bereikbaar te houden, terwijl tegelijkertijd gekeken wordt naar manieren om het netwerk slimmer in te richten.

ABN AMRO, ING en Rabobank tekenen overeenkomst voor gezamenlijk geldautomatennetwerk

In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de huidige dekkingsgraad van 99,76% in stand moet worden gehouden. Daarnaast wordt in nauw overleg met lokale stakeholders en experts gewerkt aan een slimmere spreiding van de geldautomaten over het land. Ondertussen wordt gekeken hoe de beveiliging en omgevingsveiligheid van de geldautomaten verbeterd kan worden, onder meer met het oog op het risico op plofkraken. Tot slot moet het gebruiksgemak verbeteren – als gevolg van de samenwerking wordt het voor klanten van iedere bank mogelijk om bij iedere geldautomaat geld op te nemen en bij iedere stortautomaat te storten, ongeacht van welke bank die automaat is. Nu is storten alleen nog mogelijk bij automaten van de eigen bank en geldt er voor geld opnemen vaak een limiet als men dit bij de automaat van de concurrent doet.

Geldservice Nederland

Geldservice Nederland (GSN) is sinds 2011 verantwoordelijk voor het verwerken en distribueren van contant geld voor haar aandeelhouders – ABN AMROING en Rabobank. GSN wordt door de uitbreiding van de samenwerking verantwoordelijk voor het nieuwe geldautomatennetwerk, dat de komende maanden zal worden ontworpen. De ambitie is om in het derde kwartaal van 2018 te starten met de migratie naar de nieuwe geoptimaliseerde situatie, met als geplande eindtijd eind 2020.

hebben kortgeleden een overeenkomst getekend om samen te werken aan het optimaliseren van het netwerk voor contant geld. Op 31 mei 2017 werd al aangekondigd dat de banken en GSN in gesprek waren over het optimaal beschikbaar houden van contant geld in een tijd dat het gebruik ervan steeds verder afneemt. De komende periode wordt zorgvuldig in kaart gebracht hoe de spreiding van geldautomaten er in de toekomst het best uit kan zien. De betrokken partijen hebben de ambitie om vanaf het derde kwartaal van 2018 met de migratie van het geldautomatennetwerk te starten. Het doel is om het project eind 2020 af te ronden.