Beheer geldautomaten ABN, ING en Rabo verschuift naar GSN

02 juni 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

De drie Nederlandse grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank willen af van hun eigen pinautomaten. Het is de bedoeling deze onder te brengen binnen een gezamenlijk netwerk van automaten dat wordt beheerd door een apart bedrijf, Geldservice Nederland (GSN). Tegen een achtergrond van een afnemende behoefte aan contant geld en een stijging in het aantal plofkraken, denken de banken dat dit de beste manier is om contant geld toegankelijk te houden voor consumenten. 

Contant geld pinnen verliest aan populariteit. Volgens een woordvoerder van de drie banken staan er momenteel nog zo’n 8.000 pinautomaten in ons land en die worden elk jaar ruim 5% minder gebruikt dan in het jaar daarvoor. In 2015 waren er voor het eerst meer mensen die met hun pinpas afrekenden dan met contant geld. Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk alleen maar verder doorzetten, gedreven door nieuwe betaalmogelijkheden zoals contactloos pinnen en afrekenen met de smartphone. Ondertussen vormen al die pinautomaten wel een aantrekkelijk doelwit voor criminelen en neemt het aantal plofkraken toe, vorige maand maakte de Rabobank nog bekend hier extra maatregelen tegen te zullen nemen.

Beheer geldautomaten ABN, ING en Rabo verschuift naar Geldservice Nederland

Deze ontwikkelingen hebben er tezamen voor gezorgd dat de drie grootste banken van ons land – ABN AMRO, ING en Rabobank – hebben besloten te stoppen met het exploiteren van eigen pinautomaten en deze gezamenlijk onder te brengen binnen één bedrijf, Geldservice Nederland (GSN). Sinds 2011 zorgt GSN – waarvan de drie banken de enige aandeelhouders zijn - al voor de af- en aanvoer van het contante geld van de automaten van de drie banken, maar volgens het nieuwe plan zal dit bedrijf de volledige exploitatie van de pinautomaten onder zijn hoede gaan nemen.

De gedachte is dat, in deze tijd waarin het gebruik van pinautomaten afneemt, één centrale partij beter in staat zal zijn om contant geld toegankelijk te houden voor consumenten. Momenteel zijn er nog geldautomaten aan het verdwijnen maar het is de bedoeling dat het plan ervoor zorgt dat de dekkingsgraad van de automaten niet verder achteruit gaat. “Als deze trend voortzet, kan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld in het gedrang komen”, aldus de drie banken. 

DNB enthousiast

De drie grootbanken laten weten dat ze in hun voornemen worden gesteund door de Nederlandsche bank (DNB). De onderlinge gesprekken die ze voerden, vonden plaats in nauwe samenwerking met DNB en er was hierbij ook uitgebreide aandacht voor soortgelijke initiatieven die eerder al succesvol zijn ingevoerd in Finland en Zweden. Net zoals in Zweden zal men bijvoorbeeld een nieuwe merknaam verbinden aan het geldautomatennetwerk. Dit nieuwe netwerk moet de norm worden op het gebied van veiligheid, gebruiksgemak en dienstverlening.

Zowel consumenten als ondernemers zullen volgens de banken gebaat zijn bij de overgang. Zo maakt het straks niet meer uit bij welke automaat geld uit de muur wordt gehaald, het is altijd mogelijk om het saldo van de rekening te bekijken, de bediening is bij elke automaat gelijk en er is niet langer sprake van een dagelijkse opnamelimiet voor ‘gastgebruikers’. Bovendien hoeven winkeliers die geld willen storten dit niet meer per sé bij de geldautomaten van hun eigen bank te doen, waardoor ze vaak minder ver over straat hoeven met grote contante bedragen. 

Volgens de banken zal er voor consumenten en ondernemers op korte termijn nog niets veranderen. In het derde kwartaal van 2017 willen de drie banken een samenwerkingsovereenkomst kunnen tekenen. Ook zal er worden gekeken naar de wijze waarop andere banken aan het initiatief kunnen deelnemen.