Acht krachten die zorgen voor concurrentie disruptie in financiële sector

11 september 2017 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Deloitte Consulting heeft in samenwerking met het World Economic Forum acht disruptieve krachten in kaart gebracht die de komende jaren impact hebben op het concurrentieveld in de financiële dienstverlening. Veel van deze krachten zijn het gevolg van de opkomst FinTech-bedrijven, stellen de onderzoekers.

Deloitte Consulting en het World Economic Forum zijn in 2014 een partnership aangegaan om onderzoek te doen naar disruptieve innovatie in de financiële dienstverlening. De opkomst van een groep nieuwe uitdagers, FinTech-bedrijven, beloofde destijds voor grote veranderingen te zorgen in de manier waarop financiële dienstverlening gestructureerd, geleverd en afgenomen worden. De onderzoekers hielden de ontwikkelingen nauw in de gaten en brachten hierover meerdere publicaties uit.

Afgelopen jaar werd de ontwikkeling van de FinTech-sector en de impact op de financiële sector opnieuw bekeken. In het meest recente rapport ‘Beyond Fintech: Eight forces that are shifting the competitive landscape’ stellen de onderzoekers dat het de FinTech-bedrijven niet gelukt is om een dominante positie te vergaren in de financiële sector. “Ze hebben veel moeite gehad om een nieuwe infrastructuur op te bouwen en het is hen niet gelukt om klanten bij gevestigde spelers weg te lokken”, concludeert Hans Honig, Partner bij Deloitte Consulting en medeauteur van het rapport. Maar dat betekent niet dat de komst van FinTech-bedrijven naar de financiële markten geen effect heeft gehad.

Acht krachten die zorgen voor concurrentie disruptie in financiële sector

Acht disruptieve krachten

Uit het onderzoek blijkt dat FinTech-bedrijven in hun korte bestaan hebben gezorgd voor veranderingen in bijna iedere subsector van de financiële dienstverlening. Klanten verwachten nu een naadloze digitale ervaring, snelle afhandeling van hun aanvragen en onderling overboeken zonder extra kosten. Volgens de onderzoekers zijn deze verwachtingen ontstaan als gevolg van de innovaties die FinTech-bedrijven populair hebben gemaakt. “Hoewel zij de sector nog niet domineren, zijn FinTechs er wel in geslaagd om succesvol te zijn als zowel onafhankelijke bedrijven als cruciale onderdelen in de financiële waardeketen”, vertelt Honig. “Met andere woorden, hoewel FinTechs het concurrentieveld nog niet hebben verstoord, hebben ze wel de basis gelegd voor toekomstige disruptie.”

De onderzoekers hebben de vorm die deze disruptie zal aannemen getracht in kaart te brengen. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben ze acht disruptieve krachten geïdentificeerd die de potentie hebben om verschuivingen teweeg te brengen op het gebied van concurrentie in de financiële dienstverleningssector. Deze acht krachten zijn:

Commodificering van kosten: Financiële instellingen omarmen nieuwe technologieën om de commodificering van kostenposten te versnellen.

Herverdeling winst: Door de komst van nieuwe technologieën wordt de winstgevendheid herverdeeld over activiteiten binnen en tussen verschillende financiële waardeketens.

Eigenaar van de ervaring: Leveranciers krijgen een steeds sterkere strategische positie, doordat zij in toenemende mate eigenaar worden van de ervaring van klanten. Producenten zullen naar verwachting kiezen tussen uitgebreide opschaling van hun activiteiten of het aanbrengen van hyperfocus in hun productie.

Platforms in opkomst: Financiële instellingen worden steeds meer multiprovider platforms die dienen als distributie- en handelskanaal tussen verschillende geografische gebieden.

Omzetten van data in geld: Financiële instellingen beginnen een combinatie van data-strategieën te omarmen, waarmee zij in de voetsporen treden van technologiebedrijven die geld weten te verdienen met data.

Gerobotiseerd personeelsbestand: Nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van onder meer Artificial Intelligence zorgen voor aanzienlijke verschuivingen in de personeelsbestanden van financiële instellingen.

Systeem afhankelijk van tech-bedrijven: Financiële instellingen zijn, ongeacht hun omvang, afhankelijk van de capaciteiten en vaardigheden van grote tech-bedrijven.

Regionale modellen: Uiteenlopende prioriteiten vanuit wet- en regelgeving en klantbehoeften zullen zorgen voor meer op maat gemaakte regionale modellen voor financiële dienstverlening.

Ondanks een relatief groot aantal onzekere factoren, sluiten de onderzoekers af met drie aanbevelingen. De aanbevelingen baseren zij op de overkoepelende lessen die zij geleerd hebben van drie jaar onderzoek doen naar de effecten van FinTech disruptie voor gevestigde spelers. Zo raden ze financiële instellingen aan om actief op zoek te gaan naar verandering, door middel van bijvoorbeeld productinnovatie of andere nieuwe vormen van waardecreatie.

Ten tweede bevelen de onderzoekers financiële instellingen aan om zich voor te bereiden op meer agile bedrijfsvoering. Veranderingen in wet- en regelgeving en nieuwe technologieën gaan volgens de onderzoekers zorgen voor procesveranderingen in zowel de front- als backoffice. Tot slot raden de onderzoekers aan om een strategie te kiezen voor de komende periode en deze agressief na te jagen. Volgens de onderzoekers kunnen instellingen mogelijk niet meer zowel producent als leverancier zijn, maar hebben ze ongeacht hun keuze voor een van de twee een grote dataset nodig om zich van concurrenten te kunnen onderscheiden.