De toekomst van robo-advies in de financiële sector

20 september 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

De wereld van beleggersadviezen staat aan de vooravond van grote veranderingen, die gestuwd worden door de opkomst van digitaal advies. Menselijke adviezen kunnen voor een belangrijk deel overgenomen worden door zogeheten robo-advies. Daniel Meere is directeur bij beleidsadviesbureau Axis Corporate en geeft zijn visie over de ontwikkeling van robo-advies.

Digitaal en geautomatiseerd advies - robo-advies - is een vorm van advies die gebruik maakt van grote hoeveelheden data. Aan de hand van deze data stelt het een profiel op van de klant, diens voorkeuren en gewoontes en worden automatisch de meest logische investeringsopties gesuggereerd. Personalisering van financieel advies wordt de belangrijkste factor in digitaal financieel advies, volgens een rapport getiteld ‘The evolution of private banking and wealth management resulting from digitisation’, opgesteld door de bedrijven Comarch en EFMA.

“Het aanbieden van het juiste product aan de juiste persoon op het juiste tijdstip wordt van kritiek belang. Door activiteiten en gewoonten van klanten te analyseren, kunnen banken hen beter begrijpen en zodoende ook zorgen voor het meest geschikte advies om in te investeren. Een advies dat geschikter is en meer afwegingen maakt dan een conventionele en menselijke benadering ooit zou kunnen doen”, aldus de schrijvers van het rapport.

Verwend met informatie

De markt voor beleggersadvies is al enige tijd in beweging. Consumenten eisen van financiële dienstverleners directe en actuele informatie over het doen van investeringen en beleggingen. Zij zijn dit namelijk al gewend in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld retail, FMCG of reizen. Enkele minuten zoeken levert in die sectoren vaak al een schat aan keuzes en informatie op. De financiële sector heeft wat dat betreft een inhaalslag te maken in het bedienen van de klant.

Is robo-advies de toekomst?

De vraag is hoe technologie - die in andere sectoren al een voorname rol heeft gespeeld in het wijzer maken van en het verbeteren van de klantervaring - toegepast kan worden in een complexe wereld als de financiële dienstverlening. Er zijn immers vaak meer variabelen waarmee rekening gehouden moet worden dan bij de aanschaf van een televisie. Of de inzet van robo-advies een omslagpunt nadert van zeldzaam naar gemeengoed, hangt af van drie relatief eenvoudig vragen, die als ze allemaal met ‘ja’ beantwoord worden de weg effenen voor een innovatie die waardevol en duurzaam is.

Drie essentiële vragen

De eerste vraag is of de klant de innovatie gaat merken. In het geval van robo-advies - gegeven het feit dat de klantrelatie verandert van face-to-face naar een consument die communiceert met een digitaal programma - is dat een duidelijke ‘ja’. Bovendien is financieel advies altijd bijzonder geassocieerd met persoonlijk contact en menselijke interactie. Interactie met digitale systemen zal daarom op zichzelf ook al een waterscheiding kunnen vormen tussen nu en de toekomst.

De tweede vraag is of en in welke mate de klant de innovatie op waarde schat. De beste manier om die vraag te beantwoorden is om plussen en minnen af te wegen tegen de huidige gang van zaken. Volgens Meere hebben veel mensen twijfels bij het delen van persoonlijke gegevens met iemand die ze amper kennen. Door gebruik te maken van robo-advies kan de snelheid flink omhoog. De doorlooptijd daalt en er is geen tijdsmarge voor het inplannen van een afspraak. Angst voor het onbekende en het delen van informatie met onbekende personen kan advisering via robo-advies ook aantrekkelijker maken. Belangrijke voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat een goede beveiliging en waarborging van de privacygegevens van eminent belang zijn.

De derde vraag heeft betrekking op wie de kosten gaat dragen, de financiële sector of de consument? Een voorname drempel voor het vragen van financieel advies zijn vaak de kosten. Meere verwacht dat op dit punt robo-advies erg veel te bieden heeft. Door automatisering op grote schaal te combineren met ingewikkelde algoritmes die gerichte persoonlijke adviezen kunnen geven, kan financieel advies iets worden dat voor iedereen bereikbaar is.

Kosten cruciaal

Om robo-advies houdbaar te maken voor de toekomst worden de kosten cruciaal, betoogt Meere. Bij nieuwe technologieën op de financiële markt wordt vaak gemikt op groepen die tot dan toe nog niet bediend werden. Zodra deze groepen via robo-advies massaal hun financiële zaken gaan regelen en de beperkingen van face-to-face advies aan de oppervlakte komen, zal de markt zich openen voor andere initiatieven die de drie gestelde kwesties met glans doorlopen. Om uiteindelijk te komen tot sneller, goedkoper en beter financieel advies.