ING en Rabobank stimuleren samenwerking met startups via COSTA

07 juni 2017 Banken.nl 5 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Vijftien bedrijven uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven hebben aanbevelingen opgesteld om de samenwerking tussen corporates en startups te verbeteren. Het samenwerkingsverband, genaamd COSTA, is een initiatief van StartupDelta. Vanuit de bankensector zijn ING en Rabobank verbonden aan het initiatief, dat onder meer in een jaar tijd 300 samenwerkingen met startups wil realiseren.

COSTA staat voor ‘samenwerking COrporates & STArtups’ en is vorig jaar door StartupDelta gelanceerd in samenwerking met de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Het initiatief is gestart vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen startups en corporates innovatie bevordert. Voorbeelden zijn het samen met startups ontwikkelen van nieuwe producten of diensten, of het als corporate faciliteren van de distributie van de producten en/of diensten van de startups. COSTA heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar en kennis gedeeld over samenwerkingen tussen grote bedrijven en startups.

Bij COSTA zijn vijftien bedrijven aangesloten om innovatie in Nederland te versnellen: KPN, AkzoNobel, DSM, Eneco, KLM, NS, Philips, Port of Rotterdam, Shell, Thales Nederland, Unilever, ANWB en ASML, terwijl vanuit de bankensector ING en Rabobank op hoog niveau bij het initiatief betrokken zijn. KPN CFO en voormalig minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft de rol van ambassadeur van COSTA op zich genomen. Hij vertelt: “De bij COSTA betrokken bedrijven zijn stuk voor stuk vooraanstaande, innovatieve Nederlandse corporates. Allemaal delen ze hetzelfde uitgangspunt: door met startups samen te werken kun je innovatie sneller vormgeven en vertalen naar relevante producten en diensten. Die innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk voor toekomstige werkgelegenheid en welvaart van Nederland.” 

ING en Rabobank stimuleren samenwerking met startups via COSTA

Aanbevelingen en acties

Eén jaar na de start van het initiatief heeft COSTA verschillende aanbevelingen en acties opgesteld aan de hand van de ervaringen en kennisdeling van afgelopen jaar. De aanbevelingen en acties hebben ten doel om te zorgen voor een duurzame verbetering van de samenwerking tussen corporates en startups. De aanbevelingen geven onder meer antwoord op vragen als: Hoe kan de organisatie het best worden ingericht om innovatie met startups te stimuleren? Hoe vergemakkelijk je het contact tussen corporate en startup? En, hoe kan een bedrijf meer ruimte bieden aan startups om leverancier te worden? 

Een van de acties is om kennis beschikbaar te stellen voor ondernemers die sneller willen innoveren en daarin succesvol met startups willen samenwerken. Hierbij richt COSTA zich niet uitsluitend op grote bedrijven, maar ook op kleinere ondernemingen die door middel van samenwerking met jonge startups innovatie willen realiseren. Om ondernemers te helpen bij het voorbereiden op samenwerkingen heeft het initiatief bovendien de Corporate Startup Readiness Tool geïntroduceerd. Deze gratis online scan brengt in kaart in hoeverre bedrijven klaar zijn om succesvol een samenwerking met startups aan te gaan. Als uit de scan blijkt dat een onderneming nog niet voldoet aan een aantal randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking, dan worden suggesties gegeven aan de hand van best practices om de situatie van het bedrijf te verbeteren. 

Startups die zelf corporates benaderen om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen, ondervinden vaak moeilijkheden bij het in contact komen met de juiste persoon. Om die reden hebben alle COSTA deelnemers afgesproken om één aanspreekpunt voor startups in te richten. De aanspreekpunten zijn openbaar gemaakt op de websites van VNO-NCW en MKB Nederland – VNO-NCW en MKB Nederland hebben samen met Corporate Venturing Network de verantwoordelijkheid over COSTA op zich genomen. Leendert-Jan Visser, directeur verenigingszaken VNO NCW en MKB Nederland: “De samenwerking tussen grote bedrijven en start ups is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. We zetten ons in om deze verder te versterken en willen dit ook verbreden naar het MKB”. VNO-NCW, MKB Nederland en Corporate Venturing Network zullen zich samen op basis van de COSTA resultaten gaan inzetten voor het versterken van innovatie en het Nederlandse ecosysteem voor startups.

300 samenwerkingen

Negentien vooraanstaande Nederlandse corporates (de 15 COSTA-deelnemers plus PortXL, Vopak, IBM Nederland en TNO) hebben toegezegd om de komende tijd ruim 300 samenwerkingen met startups aan te gaan. Voor het behalen van deze doelstelling hebben de bedrijven zichzelf 12 maanden de tijd gegund, startend op 30 mei 2017. De Jager roept andere bedrijven op om ook deel te nemen aan het initiatief: “Wij nodigen alle Nederlandse bedrijven en organisaties uit de kennis en kunde binnen COSTA te gebruiken om verder te innoveren en Nederland vooruit te helpen”. 

Herman Tange, Tribe Lead Experience Zakelijk bij ING, vertelt: “ING werkt waar mogelijk samen met startups. De passie en drive van een startup is inspirerend, houdt ons scherp en past uitstekend bij de agile way-of-working van ING.” Bart Leurs, hoofd Fintech en Innovatie en per 1 september directielid Digitale Transformatie bij Rabobank, voegt toe: “Niet alleen op toegang tot financiering heeft de bank een cruciale rol, maar ook in het beschikbaar stellen van kennis en het openstellen van het netwerk naar investeerders of grote corporates. Dat is essentieel voor de groei van een startup. Daarin heeft de bank een belangrijke intermediërende rol.”