Bezorgdheid om baanbehoud financiële sector blijft hoog

12 mei 2017 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ondanks de economische groei blijft de bezorgdheid om baanbehoud in de financiële sector aanhouden. Van alle sectoren maken werknemers in de financiële dienstverlening zich het meest zorgen over de mogelijkheid om ontslagen te worden. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en TNO.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en onderzoeksinstelling TNO doen jaarlijks onderzoek onder de Nederlandse arbeidspopulatie om de bezorgdheid om baanbehoud in kaart te brengen. Het onderzoek, genaamd de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), werd in 2016 voor de twaalfde keer uitgevoerd en telde in totaal ruim 43.000 respondenten.

Uit het onderzoek blijkt dat over de hele linie de bezorgdheid om baanbehoud is gedaald. 24% van de werknemers maakt zich zorgen over het mogelijk verliezen van hun baan, terwijl dat percentage in 2013 nog op 34% lag. Ondanks de daling is de bezorgdheid nog steeds hoger dan voor de crisis – in 2007 maakte slechts 16% zich zorgen om zijn of haar baan.

Zorgen over werknemers over baanbehoud

Financiële dienstverlening

In het onderzoek werd ook gekeken naar de bezorgdheid over baanbehoud per sector. Net als voorgaande jaren is de bezorgdheid van werknemers in de financiële sector nog steeds het hoogst. Van de in totaal 1.749 werknemers uit de financiële sector die aan de NEA deelnamen geeft 41,3% aan het risico te lopen zijn of haar baan te verliezen. 32,4% maakt zich daar ook daadwerkelijk zorgen over, blijkt uit het onderzoeksrapport, vergelijkbaar met het percentage van vorig jaar. 54,2% heeft er in het afgelopen jaar over nagedacht om ander werk te zoeken en 29% geeft aan hier ook stappen voor te hebben ondernomen.

De financiële sector wijkt af van de andere sectoren in het onderzoek waar het afgelopen jaar de bezorgdheid om baanbehoud juist is afgenomen. Dat in de financiële sector de zorgen over baanzekerheid langer aanhouden dan in andere sectoren heeft volgens de onderzoekers te maken met de verschillende massaontslagen die zich de afgelopen jaren hebben voltrokken bij de grootste banken van het land. Vooral automatisering zou een extra duit in het zakje doen – 31,9% van de werknemers in de financiële sector geeft aan het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met automatisering, wat zorgde voor een groter aantal reorganisaties en meer gedwongen ontslagen dan in andere sectoren.

Andere sectoren

Na de financiële sector maken werknemers in de vervoer- en opslag (29,3%) en in de ICT-sector (28,6%) zich het vaakst zorgen over baanbehoud. In de zorg zijn de zorgen over baanbehoud aanzienlijk afgenomen de afgelopen jaren. Stond de sector in 2013 nog op de tweede plek met bijna 40% die zich zorgen maakte, in 2016 maakt nog 26% zich zorgen over zijn of haar baan. Een soortgelijke ontwikkeling was zichtbaar in de bouw, waar de bezorgdheid van 38,5% in 2013 daalde naar 22,2% in 2016.