Centric wil uitvoering pensioenfondsen Syntrus Achmea overnemen

20 april 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Centric en Syntrus Achmea Pensioenbeheer hebben een Letter of Intent ondertekend voor het overnemen van de pensioenuitvoering van zes bedrijfstakpensioenfondsen. De overname past in de groeistrategie van de zakelijke dienstverlener en is een van de eerste stappen in de pensioenbranche.

Centric is een ICT-dienstverlener, die naast systeemimplementatie- en adviesdiensten ook administratieve diensten levert aan overheden, logistieke spelers en financiële dienstverleners. Waar de dienstverlener al administratie voert voor verschillende verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en premiepensioeninstellingen heeft Centric onder zijn afnemers van administratieve diensten nog geen pensioenfondsen zitten. 

Met de Letter of Intent voor het overnemen van de pensioenuitvoering voor zes bedrijfstakpensioenfondsen van Syntrus Achmea wil Centric daar verandering in brengen. “Centric is ervan overtuigd dat IT in de toekomst een belangrijke rol speelt in de kwaliteit van pensioenuitvoering. Als IT- en administratief dienstverlener heeft Centric veel kennis van de uitvoering van ingewikkelde administratieve processen, juist voor de financiële sector”, aldus de dienstverlener in het persbericht. Hans Schrijver, Chief Commercial Officer van Centric, vult aan: “We zetten hiermee een mooie stap voor het realiseren van onze groeiambitie in de financiële dienstverlening. Dit is belangrijk voor zowel onze organisatie als voor de nieuwe klanten die we hiermee verwelkomen.” 

Ondertekening Letter of Intent

De Letter of Intent betreft een collectieve overgangsregeling met als uiterste ingangsdatum 31 december 2017, die bedoeld is voor de zes bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’en). Samen tellen de fondsen, die zelf mogen bepalen of ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van de dienstverlening door Centric, ruim 200.000 deelnemers. Centric wil voor deze klanten van Syntrus Achmea de pensioenadministratie, financiële administratie, bestuursondersteuning, juridische advisering en pensioencommunicatie gaan verzorgen.

Om specifieke kennis en ervaring te behouden gaat een deel van de medewerkers van Syntrus Achmea mee over naar Centric. Hoeveel mensen er de overstap maken is afhankelijk van welke bpf’en besluiten hun pensioenuitvoering naar Centric over te hevelen.

Tom van der Spek, divisievoorzitter Oudedagsvoorziening bij Achmea, vertelt over de regeling: “De regeling is gericht op een vloeiende overgang van onze dienstverlening naar Centric en is daarmee in het belang van onze klanten, hun deelnemers en onze medewerkers. Onze klanten en hun deelnemers kunnen rekenen op een overdracht naar een organisatie die wil groeien en investeren in de pensioenuitvoering voor bedrijfstakpensioenfondsen. De overeenkomst biedt perspectief aan onze medewerkers. Een deel daarvan gaat mee over, waarmee hun baan en hun specifieke kennis en ervaring is geborgd voor klanten en deelnemers. Ik ben blij dat zij onderdak krijgen bij een werkgever waar hun werkzaamheden een kernactiviteit zijn.”

Schrijver sluit af: “Onze ontmoetingen met de bedrijfstakpensioenfondsen geven mij alle vertrouwen voor de toekomst. Wij hebben de juiste kennis en de juiste mensen in huis om hen optimaal van dienst te zijn. Daarnaast zijn we blij dat we onze organisatie versterken met mensen van Syntrus Achmea. Samen zorgen we ervoor dat de continuïteit van de dienstverlening geborgd is. We zijn ervan overtuigd dat zowel medewerkers als bedrijfstakpensioenfondsen zich bij ons thuis voelen.”