Duurzaam kantoorpand 9% meer waard per vierkante meter

06 april 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Het verduurzamen van kantoorpanden loont, blijkt uit nieuw onderzoek van ING Real Estate Finance en de Universiteit Maastricht. Een energiezuinig kantoorpand is volgens het onderzoek gemiddeld zo’n 9% meer waard en levert circa 10% hogere huuropbrengsten op. De kosten voor de verduurzaming zijn daarmee gemiddeld binnen 4 jaar terugverdiend.

Hoewel duurzaamheid en energiebesparing de afgelopen jaren veel aandacht hebben gekregen, hebben vastgoedeigenaren vaak ook economische argumenten nodig om over te gaan tot het verduurzamen van hun panden. Met dit in het achterhoofd hebben ING Real Estate Finance en Universiteit Maastricht de krachten gebundeld voor een gezamenlijk onderzoek naar de economische voordelen van verduurzaming van energie-inefficiënte kantoorpanden. “Vastgoed veroorzaakt 35% à 40% van de CO2-uitstoot, dus verduurzaming van kantoorpanden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de emissiedoelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs voor 2023”, aldus Peter Göbel, Algemeen Directeur ING Real Estate Finance Nederland, over de aanleiding voor het onderzoek. 

Voor het onderzoek zijn marktwaarde- en huurontwikkelingen in de periode van 2011 tot en met 2016 in kaart gebracht. Het onderzoek baseerde zich hierbij op de waarde en huurprijs van panden die gefinancierd zijn door ING Real Estate Finance en hield onder meer rekening met correcties voor kwaliteit- en locatiekenmerken.

Energie-inefficient kantoor vs Energie-efficient kantoor

Uit het onderzoek blijkt dat kantoren met een groen energielabel (A, B of C) in de periode 2011-2014 een positieve ontwikkeling vertoonden ten opzichte van panden met een bruin, energie-inefficiënt energielabel (D of lager). Het effect op getaxeerde marktwaarde en gerealiseerde huurinkomsten per vierkante meter was echter nog niet significant, volgens de onderzoekers. In de afgelopen twee jaar (2015 en 2016) veranderde dit. In 2015 waren groene kantoren 9,1% meer waard per vierkante meter en hadden 11,8% meer bruto huuropbrengsten per vierkante meter ten opzichte van energie-inefficiënte, maar verder gelijkwaardige kantoren. In 2016 daalden deze percentages iets naar een 8,6% hogere marktwaarde en 9,9% meer bruto huurinkomsten voor energie-efficiënte kantoren. 

Als de hogere opbrengsten en waarde worden afgezet tegen de kosten van het verduurzamen van een pand van energielabel D of lager naar C of hoger*, dan komen de onderzoekers uit op een terugverdientijd van vier jaar en een waarde creatie per geïnvesteerde euro van €1,85. Göbel concludeert: “Voor onze klanten betekent dit dat zij direct kunnen bijdragen aan verduurzaming waarbij hun panden aantrekkelijk blijven voor huurders en hun waarde goed behouden. Een ‘groen pand’ is immers meer waard dan een ‘bruin pand’ en heeft minder leegstand.” 

Verduurzaming vastgoedportefeuille ING

ING Real Estate Finance zet al langere tijd in op een verduurzaming van zijn vastgoedportefeuille. Göbel vertelt: “Om onze klanten te motiveren hierin te investeren, bieden we ze al geruime tijd een vijfstappenplan aan. Die bestaat uit gratis scans waarmee we voor onze klanten de kosten en opbrengsten van verduurzaming van hun panden kunnen berekenen. Bovendien biedt ING aan om de benodigde investeringen volledig en met een rentekorting van 0,5% te financieren. Daarbij wordt het gehele traject rondom de subsidie-aanvraag bij de overheid begeleid door ING. Tot slot nemen wij ook de kosten van certificering voor onze rekening.”

Inmiddels heeft 18% van de vastgoedportefeuille van ING een groen label, kantoren zijn voor 30% verduurzaamd. “We willen dat jaarlijks 15% van onze portefeuille verder verduurzaamt, zodat over zes jaar de hele portefeuille groen is. Het is uiteraard het meest effectief als iedereen in de vastgoedmarkt bijdraagt aan verduurzaming”, aldus Göbel. Bovendien kondigde de vastgoedfinancieringstak van de grootbank eind 2016 aan na 2017 alleen nog groene bedrijfspanden te financieren. 

* Voor een indicatie van de kosten van een verduurzaming werd gebruik gemaakt van een schatting van het Economisch Instituut voor de Bouw. Volgens het instituut kost het verduurzamen van een pand met label G naar een groen label van C of hoger gemiddeld zo’n €57 per vierkante meter.