AFM, ING en Florius onderzoeken beïnvloeding gedrag hypotheekklanten

29 maart 2017 Banken.nl 1 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), ING en Florius gaan op zoek naar manieren om het gedrag van kwetsbare hypotheekklanten te beïnvloeden. Het gaat hierbij om oplossingen voor huiseigenaren met mogelijk problematische hypotheken. Met deze experimenten wil de AFM marktpartijen beter in staat stellen om te voorkomen dat consumenten in betalingsproblemen terecht komen.

Om te voorkomen dat huiseigenaren in de toekomst in betalingsproblemen komen ontplooien hypotheekaanbieders verschillende initiatieven zoals het proactief informeren en vroegtijdig signaleren van risico’s. Maar welke maatregel is nu het meest effectief om potentieel kwetsbare consumenten in beweging te kunnen krijgen? Om een antwoord te krijgen op deze vraag start de AFM samen met ING en Florius een aantal kleinschalige gedragsexperimenten.

AFM, ING en Florius onderzoeken beïnvloeding gedrag hypotheekklanten

In totaal worden zes experimenten gestart. Gaan klanten bijvoorbeeld aflossen als ze zien dat anderen in een vergelijkbare situatie dat doen. Of wat er gebeurt wanneer we in de communicatie het accent leggen op eenvoudig kunnen aflossen. We onderzoeken hoe we klanten op verschillende manieren kunnen bewegen om met een adviseur in gesprek te gaan over hun hypotheek. Bijvoorbeeld door een zeer beperkte groep consumenten eenmalig (een deel van) de kosten van het advies en de afhandeling terug te betalen.

Na afloop van de experimenten zal de AFM de markt en beleidsmakers over de uitkomsten informeren. Het doel is dat alle partijen straks met deze inzichten aan de slag kunnen, om te zorgen dat voor potentieel kwetsbare consumenten de hypotheek in de toekomst betaalbaar blijft.