Werkgelegenheid daalt in financiële en andere ICT-intensieve sectoren

07 maart 2017 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Uit data van het CBS blijkt dat tussen 2001 en 2015 de werkgelegenheid in ICT-intensieve sectoren – die meer dan 3% van hun uitgaven besteden aan ICT – met 1,3% is teruggelopen. De financiële sector is volgens de statistici de sector die het meest intensief gebruik maakt van ICT. In sectoren die minder intensief gebruikmaken van ICT steeg de werkgelegenheid juist met 5,6%.

Nemen computers het werk van mensen over? Het CBS besloot hier onlangs onderzoek naar te doen in de Nederlandse economie. In het onderzoek werden de werkgelegenheidscijfers per sector tussen 2001 en 2015 afgezet tegen de investeringen in ICT in die sector. In hun onderzoek onderscheiden de statistici van het CBS twee groepen sectoren: ICT-luwe en ICT-intensieve sectoren. Bij de laatste groep gaat meer dan 3% van de totale productiekosten op aan ICT, terwijl de ICT-luwe sectoren onder de 3% blijven.

Verandering in werkgelegenheid

Hoewel het onderzoek niet voldoende kon aantonen dat er een causaal verband is tussen ICT-investeringen en werkgelegenheid in een sector is er wel een duidelijk verschil zichtbaar in de werkgelegenheid tussen ICT-luwe en ICT-intensieve sectoren. In de sectoren die relatief weinig in ICT investeren groeide tussen 2001 en 2015 de werkgelegenheid met 5,6%, ongeveer gelijk aan 170.000 arbeidsjaren. Sectoren die tot deze groep behoren zijn onder meer de zorg, de delfstoffenwinning en de agrarische sector.

In diezelfde 15 jaar daalde de werkgelegenheid in ICT-intensieve sectoren met 1,3%, oftewel zo’n 40.000 arbeidsjaren. Tot deze groep behoren onder meer de mediasector, de elektrische apparatenindustrie en de groot- en detailhandel. Voorop in ICT-intensiviteit loopt echter de financiële sector, waar afgelopen jaren meerdere grote reorganisaties zijn aangekondigd en uitgevoerd, mede door verdergaande automatisering en digitalisering van de financiële dienstverlening.