Rabobank wil ook in de toekomst Dichtbijbank zijn

06 maart 2014 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Rabobank wil ook in de toekomst de dichtbijbank zijn voor haar klanten. Omdat klanten, volgens de bank, hun bankzaken tegenwoordig bij voorkeur doen vanaf de pc, tablet of mobiele telefoon zet Rabobank sterk in op het virtualiseren van hun dienstverlening. Keerzijde van deze beweging is dat er de komende jaren veel kantoren sluiten en dat het aantal arbeidsplaatsen fors daalt.

Verbeteren dienstverlening, verlagen kosten

Om bankzaken anytime, anywhere te kunnen doen, investeert de Rabobank de komende jaren honderden miljoenen euro’s in verregaande virtualisering en automatisering van haar bedrijfsprocessen. Met het verbeteren van de dienstverlening als vertrekpunt, gaan tegelijkertijd ook de kosten voor de bank substantieel omlaag. Er zijn minder fysieke kantoren nodig zijn en veel minder medewerkers. Naar schatting verdwijnen er bij de lokale Rabobanken de komende jaren 8.000 van de 28.000 arbeidsplaatsen. In lijn met deze beweging daalt ook het personeelsbestand bij Rabobank de komende jaren met 1.000 tot 2.000 arbeidsplaatsen.

Rabobank bestuurscentrum

Honderd lokale Rabobanken

De Rabobank is een coöperatieve bank van 129 zelfstandige lokale Rabobanken. Met het oog op hun commerciële productiviteit en de toegenomen aandacht voor het naleven van wet- en regelgeving zullen de komende jaren veel kleinere zelfstandige banken fuseren met buurbanken. Naar verwachting blijven er ongeveer honderd lokale banken over. 

Betrokkenheid klanten en leden

Bijna twee miljoen klanten hebben hun betrokkenheid gestalte gegeven met het lidmaatschap van hun lokale Rabobank. Leden praten en beslissen mee over het beleid van hun lokale Rabobank en zorgen er zo voor dat hun bank voeling houdt met de samenleving waar ze deel vanuit maakt. Ook buiten Nederland zal de Rabobank nadrukkelijker de interactie met klanten opzoeken, bijvoorbeeld via adviesraden of klantpanels. Om de betekenis van het lidmaatschap verder te vergroten, betrekt de Rabobank leden nadrukkelijker bij initiatieven om de leefbaarheid in het lokale werkgebied te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van zorg of wonen.

Leidende food & agribank

Ondanks de aanpassingen binnen de interne organisatie, blijft de strategie van de Rabobank onveranderd. In Nederland zijn de lokale Rabobanken marktleider met een breed palet aan producten en diensten aan particuliere en zakelijke klanten. Internationaal heeft de Rabobank de ambitie om de leidende bank in food en agri te zijn. Dit laatste behelst de hele voedselketen: van boeren, tuinders en hun toeleveranciers tot en met verwerkende industrieën en foodretailers. De komende decennia verwacht de bank een verdere groei van de food- en agrisector. Dit hangt samen met de groei van de wereldbevolking van 7 miljard mensen nu tot 9 miljard mensen in 2050.

Eén Rabobank

Parallel aan de veranderingen bij de lokale Rabobanken wordt de komende periode ook de centrale organisatie van de Rabobank soberder maar efficiënter ingericht. Onderdeel van deze herinrichting is de integratie van de Nederlandse activiteiten van Rabobank International met die van Rabobank Nederland. De krachtenbundeling van lokale banken, Rabobank Nederland en Rabobank International moet leiden tot een slagvaardigere bank.