NVB werkt aan gedragscode financiering kleine ondernemers

21 februari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

Om kleinzakelijke klanten met financiering via de bank tegemoet te komen, werkt de Nederlandse Verenging van Banken (NVB) momenteel aan het opstellen van een speciale gedragscode. Volgens de NVB hebben kleine ondernemers namelijk een bijzondere positie, die zowel verschilt van de positie van consumenten als van de positie van grotere bedrijven.

Kleine ondernemers hebben andere financieringsbehoeftes dan consumenten. Om hun onderneming draaiende te houden of op te starten hebben zij financiering nodig, maar zij beschikken over het algemeen niet over de financiële kennis of expertise van grotere bedrijven.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is van mening dat er van kleine ondernemers ook niet verwacht kan worden dat zij dezelfde kennis en expertise in huis hebben als grotere bedrijven. Om die reden is de vereniging begonnen met het opstellen van een gedragscode die banken moeten gaan volgen bij het financieren van kleinzakelijke klanten. 

NVB werkt aan gedragscode financiering kleine ondernemers

De gedragscode, die naar verwachting per 1 januari 2018 in werking zal treden, houdt rekening met de bijzondere positie van deze klantengroep. Zo wordt er in de gedragscode vastgelegd wat kleinzakelijke klanten mogen verwachten van hun bank wanneer zij financieringsproducten afnemen. Op deze manier wil de NVB de informatiepositie van de kleinzakelijke klanten versterken, hen meer rechtszekerheid bieden en meer recht doen aan het ondernemerschap van deze klantengroep. 

“Banken willen tevreden klanten en klachten samen met de klant oplossen”, aldus de NVB. Om die reden maakt een goede klachtenafhandeling een belangrijk onderdeel uit van de gedragscode, vertelt de branchevereniging. “Voor situaties waarin dit niet lukt, willen banken dat kleinzakelijke klanten de mogelijkheid krijgen om een geschil over hun financiering voor te leggen aan een loket voor geschillenbeslechting. Banken zullen bezien hoe ondernemers hiermee een laagdrempelig alternatief kan worden geboden voor de rechter.”

De NVB gaat voor het opstellen van de gedragscode in gesprek met diverse stakeholders. Een van de eerste momenten waarop de NVB de gedragscode en het loket voor geschillenbeslechting zal bespreken is tijdens een dialoogbijeenkomst die de vereniging organiseert in samenwerking met MKB Nederland op 17 maart 2017.