Nettowinst Triodos Bank daalt naar verwachting, vermogen groeit

21 februari 2017 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het beheerd vermogen van Triodos Bank is in 2016 met 9,4% gegroeid naar een totaal van €13,5 miljard. De nettowinst daalde met 28% naar €29,3 miljoen. De daling was in lijn met de verwachtingen, aldus de bank, en was voornamelijk het gevolg van de introductie van de bijdrage aan het depositogarantiestelsel en de lage rentemarge in 2016. 

Belangrijkste resultaten voor 2016:

  • 9,4% groei van het beheerd vermogen naar €13,5 miljard
  • 14,4% groei van duurzame leningen
  • Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
  • Nettowinst €29,3 miljoen, daling van 28% in lijn met verwachtingen (2015: €40,7 miljoen)
  • Aantal klanten: 652.000 (7,4% groei)
  • Aantal medewerkers: 1.271 (13,4% groei)
  • Dividend van €1,95 per certificaat van aandeel voorgesteld. De pay-out ratio bedraagt 69%.
  • Bijgedragen aan het opwekken van groene stoom voor 1,2 miljoen huishoudens
  • 2,0 miljoen mensen geholpen te profiteren van onderwijsinitiatieven
  • Microfinancieringsdiensten verstrekt voor 13,7 miljoen spaarders en 20,2 miljoen leners in opkomende markten, via 100 financiële instellingen

Triodos Bank - Met geld kun je de wereld veranderen

Triodos Bank N.V., bestaande uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking, heeft in 2016 zijn totale beheerder vermogen uitgebreid naar €13,5 miljard. De totale balans groeide met 11% naar €9,1 miljard, door het aantrekken van nieuw vermogen en een gestage groei van de toevertrouwde middelen. Het aantal klanten is het afgelopen jaar toegenomen met 7,4% naar 652.000, die bediend worden vanuit de vijf Europese vestigingen van de bank. De Common Equity Tier 1-ratio ligt op het niveau van 19,2%, ruim boven de eigen minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,8% eind 2016. 

Een belangrijke onderscheidende factor van Triodos Bank is de focus op duurzaamheid. Het afgelopen jaar heeft de bank bijna 90% van de nieuwe toevertrouwde middelen omgezet in duurzame leningen waardoor de verhouding duurzame leningen/tegoeden is gegroeid naar 64%. Zo investeerde de bank 12% meer in duurzame energie dan in 2015, 30% meer in duurzame hypotheekleningen en stegen de investeringen in de gezondheidszorg met 21%. 

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Onze klanten verwachten van ons dat Triodos hun geld positief aanwendt voor een nieuwe economie die sociaal, duurzaam en slim is. Het gaat daarbij om duurzame energie, biologische landbouw en gezonde voeding maar ook om gezondheidszorg, kunst & cultuur en sociaal ondernemerschap. We financieren en faciliteren initiatieven op dit terrein en brengen mensen samen via de financiering die voor de realisatie meestal nodig is, waarbij ze ervaren hoe concreet de veranderkracht van geld kan zijn. Steeds meer mensen herkennen zich in onze ambitie om bankieren in te zetten voor maatschappelijke vernieuwing.” 

Nettowinst

De nettowinst van Triodos Bank stond in 2016 sterk onder druk door dalend inkomen uit rente, hogere personeelskosten en de verplichte bijdrage aan het depositogarantiestelsel. Onder meer deze factoren zorgden ervoor dat de nettowinst van de bank daalde met 28% ten opzichte van 2015 naar een bedrag van €29,3 miljoen, waarvan €18,6 miljoen in het eerste halfjaar. “Daarnaast gaat Triodos Bank door met investeren in mensen en technologie om te zorgen dat de organisatie in staat blijft de producten en diensten te leveren die onze klanten verwachten. Dit heeft geresulteerd in een ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten van 79% (2015: 71%)”, ligt Blom toe. 

Beleggingsfondsen

Triodos Investment Management is een onderdeel van Triodos Bank dat 17 beleggingsfondsen beheert die beleggen in duurzame sectoren, zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele projecten, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met sterke sociale en milieuprestaties (SRI). De beleggingsfondsen groeiden in 2016 nar een totaal beheerd vermogen van €3,3 miljard, een toename van 5% (+€157 miljoen). De relatief bescheiden groei is mede te verklaren door het afsplitsen van Triodos Renewables (€138 miljoen), dat sinds 1 maart 2016 zelfstandig opereert onder de naam Thrive Renewables.

“Wereldwijd komen steeds meer beleggers tot het besef dat de wijze waarop zij hun geld nu beleggen, bepaalt hoe de wereld er in toekomst uit zal zien. Steeds vaker kiezen ze voor beleggingsoplossingen met een zinvolle en meetbare impact. Triodos Investment Management beschouwt dit als een veelbelovende ontwikkeling gelet op de vele uitdagingen waar de wereld zich voor gesteld ziet, zoals klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid”, aldus Blom.

Peter Blom - Triodos Bank

Vooruitzichten 2017

Voor 2017 verwacht Triodos Bank een groei van 10% tot 15% in balanstotaal te zien. Daarnaast verwacht de bank een klantaanwas van 5% tot 10% en een uitbreiding van de verhouding duurzame leningen/tegoeden naar tussen de 65% en 75%, door een toename van 10% tot 15% van de portefeuille met duurzame leningen en de toevertrouwde middelen. De bank verwacht in 2017 een nettowinst van tussen de 3% en 5%. 

“Alle vestigingen zullen zich blijven richten op het verlenen of ontwikkelen van een betrouwbare reeks diensten”, aldus Blom. Zo wordt in het Verenigd Koninkrijk de invoering van een persoonlijke rekening-courant voorbereid. Verder zal Triodos Bank zich hoofdzakelijk richten op de kwaliteit en spreiding van haar leningenportefeuille.