Triodos Bank vertoont sterke groei in 2015

29 februari 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Triodos Bank heeft met 2015 een goed jaar achter de rug. De recent gepubliceerde jaarcijfers van de duurzame bank vertonen groei op vele fronten, waaronder beheerd vermogen, duurzame leningen en nettowinst. Voor de komende jaren heeft Triodos Bank de ambitie om zijn duurzame impact te vergroten, en verwacht de bank jaarlijks zo’n 10-15% groei te realiseren.

Belangrijkste financiële mijlpalen van 2015:

  • 16% groei van het beheerd vermogen naar €12,3 miljard
  • 13% groei van duurzame leningen
  • Core Tier 1-ratio: 19,0%
  • Nettowinst stijgt met 35% naar €40,7 miljoen

2015 was een succesvol jaar voor Triodos Bank. De duurzame bank zet zich er voor in om zoveel mogelijk impact te hebben op bijvoorbeeld de ontwikkeling van duurzame technologie, duurzame initiatieven, en de energietransitie. Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Als financiële instelling gericht op het leveren van een positieve impact op mens en samenleving en op het respect voor onze planeet, zien wij overal ondernemers die actie ondernemen om de wereld van morgen vorm te geven. Al worstelt de samenleving nog steeds met ecologische, sociale en economische problemen, wij zien dat het niet langer de regeringen, maar veeleer individuen, ondernemers en gemeenschappen zijn die de energietransitie voortstuwen, die technologie gebruiken om meer mensen op meer plaatsen toegang te geven tot basale financiële diensten en die gezamenlijk de overgang naar een ecologisch meer evenwichtige en eerlijke economie gestalte geven. Met onze goede resultaten kunnen wij steeds meer van dit soort initiatieven financieren en onze positieve impact uitbreiden.”

Triodos Bank Jaarcijfers

Naast de 16% groei van het beheerd vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking – naar €12,3 miljard en de winststijging van 35% naar €40,7 miljoen, is ook de totale balans van de bank gegroeid met 15% naar €8,2 miljard. “Dit is voornamelijk terug te voeren op de gestage groei van de leningen, de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat bij alle vestigingen is aangetrokken”, licht Blom toe. Ook het aantal klanten is sterk toegenomen. Eind 2015 stond de teller van de vijf Europese vestigingen* samen op 607.000 klanten, 15% meer dan het jaar daarvoor. Het personeelsbestand groeide naar 1.121 werknemers.

Vermogenspositie
Over 2015 is het vermogen van Triodos Bank gegroeid naar €781 miljoen (+11%). Onderdeel van die groei is een stijging van het aandelenkapitaal van 7%, goed voor €40 miljoen aan toegevoegd vermogen. Dit komt door de uitgifte van een nieuwe ronde aandelencertificaten. In totaal heeft de bank nu ruim 35.500 certificaathouders. “Door deze vermogensaanwas kon Triodos Bank haar positie als veerkrachtige financiële instelling consolideren. De Core Tier 1-ratio ligt nog steeds op het niveau van 19,0%, ruim boven de minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,4% eind 2015. De minimale schuldenratio in Europa bedraagt 3%”, voegt Blom toe. Triodos Bank heeft voorgesteld om een dividend van €1,95 per certificaat van aandeel uit te betalen (pay-out ratio: 46%).

In de komende jaren wil Triodos Bank zijn duurzame impact vergroten. “Om deze ambitie vorm te geven wil Triodos Bank zich richten op spreiding van de leningenportefeuille zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. De bank zal zich extra inspannen om de pioniers in verschillende sectoren van financiering te voorzien: de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst ontwikkelen”, legt de topman uit.

* Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk.