Interview met: Hans van den Bor, Directievoorzitter bij RegioBank

03 maart 2014 Banken.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Kun je iets vertellen over je achtergrond?
Ik heb Rechten gestudeerd in Utrecht en daarna Bedrijfskunde in Leuven. In de eerste vijf jaar van mijn carrière was ik werkzaam voor een werkgeversclub in de bouw. Vijfentwintig jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar ING. Ik heb vervolgens verschillende functies bekleed bij Nationale Nederlanden, ING en Postbank, zowel aan de verzekerings- als bankenkant. Uiteindelijk trok het bankbedrijf me meer. Bij banken is er een directer contact met de markt. Dat is veel levendiger en vibreert sneller dan de verzekeringskant. De interactie tussen markt en bedrijf ligt bij banken nu eenmaal hoger. Daarbij komen er relevantere producten van de band. In de tien jaar als directeur van RegioBank heb ik heel wat wisselingen meegemaakt. Toen ik begon als directeur was RegioBank nog onderdeel van ING, daarna werd het verkocht aan SNS Reaal en ben ik mee verhuisd. Bij SNS is RegioBank gefuseerd met de toenmalige Centrale Volks Bank (CVB) en ging in eerste instantie verder door het leven als SNS RegioBank. Later werd de naam weer RegioBank.

RegioBank presenteert zich steeds nadrukkelijker in de media en op straat? Welke ambitie zit hier achter?
Onze ambities zijn vastgelegd in een manifest. Dit manifest weerspiegelt een lange termijn verhaal, waarin RegioBank zich richt op persoonlijke dienstverlening. Mensen willen voor hun financiële zaken nog graag persoonlijk advies en contact. Inmiddels kan dat bij meer dan 530 RegioBank vestigingen. Media zoeken ons graag op om dat wij een tegengeluid vertegenwoordigen in de markt. Naast de moderne producten als internetbankieren en een app die andere banken ook aanbieden, sta je bij ons in persoonlijk contact met iemand uit de buurt die je persoonlijke geschiedenis kent. Je ziet dat veel banken juist vestigingen sluiten en op bemande kantoren inkorten. Vervolgens worden klanten doorverwezen naar bijvoorbeeld een callcenter op afstand. Wij zien juist dat mensen dat niet willen. Sommige zaken zijn best complex. Oude zekerheden, zoals waardeontwikkeling van een huis en pensioen zijn komen te vervallen. Tot een jaar of vijf, zes geleden dachten we daar anders over. Al die dingen bij elkaar maken het moeilijk. Deze onzekerheden bespreek je het liefst met iemand die dicht bij je staat. Bij ons zijn klanten welkom om binnen te lopen en het gesprek aan te gaan.

Hans van den Bor - Regiobank

RegioBank positioneert zichzelf als de nuchtere buurtbank. Van oudsher claimt Rabobank een vergelijkbare positie in de markt. Wat maakt jullie uniek? Wat merkt de klant hiervan?
RegioBank kenmerkt zich door een aantal speerpunten. Daar is de uitbreiding van persoonlijke dienstverlening de belangrijkste van. Door het wegvallen van bankkantoren krijgt de leefbaarheid in veel gemeenten een knauw. Willen de mensen dat? Nee, men heeft behoefte aan persoonlijke, benaderbare dienstverlening. Iemand die letterlijk en figuurlijk je taal spreekt en dat vind je bij RegioBank. Op 530 plekken kun je over je financiële zaken praten met iemand die je kent. Aansluiting bij de lokale omgeving, dat is wat mensen prettig vinden. Dat is ook de kern van RegioBank.

Het gros van de banken zet in op digitalisering van hun dienstverlening, gedreven door hun filosofie dat de huidige en toekomstige generaties steeds minder gebruik maken van de traditionele kanalen als het bankkantoor en meer behoefte hebben aan persoonlijke dienstverlening via internet en mobiel. Hoe zie je in dit licht het dienstverleningsmodel van RegioBank nu en in de toekomst?
Andere banken maken hun eigen en andere afwegingen. Wij vinden klanttevredenheid belangrijk, die staat bij ons hoog in het vaandel. Daarbij varen wij onze eigen koers. Ik let niet op andere banken, maar let vooral op klanten en wat zij willen. Die willen dichtbij huis persoonlijk over hun geldzaken kunnen praten. Al een tijdje bouwen we aan goede dienstverlening en die vormt de basis van RegioBank. De klant smeert de boterham en bepaalt of een bedrijf bestaansrecht heeft. In de tien jaar als directeur van RegioBank is dat de belangrijkste kernwaarde gebleken. Online bereikbaarheid moet je nuanceren. Bij RegioBank kun je in veel gevallen ook ‘s avonds terecht, er is veel flexibiliteit. Dat kunnen klanten denk ik meer waarderen.

RegioBank wil heldere en eenvoudige producten in de markt zetten. Wat betekent dit voor het financieel advies voor particulieren?
Door die 530 kantoren zijn we dichtbij bij onze klanten en weten we wat er gebeurt. Je bent bij ons een naam en geen nummer. Mensen willen herkend worden en dat is sneller en vooral ook toegankelijker. Andere banken houden veel meer afstand, probeer maar eens een afspraak te maken. Binnen no time ben je bij ons binnen. Laagdrempelig makkelijk komen binnenlopen voor goed advies. In de praktijk komen mensen ook gewoon langs als het minder gaat. De RegioBank adviseurs bieden een helpende hand. Klanten zijn ook heel positief over de proactieve benadering die wij kiezen. Onze kantoren zijn sterk geworteld in het dorp of plaats waar zij zitten en mensen weten binnen no time wanneer je hen niet goed behandelt. Dat versterkt elkaar erg. In marktonderzoek laten klanten weten alles onder een dak te willen. Bij RegioBank kan dat. Bij iemand die je situatie kent aan de verzekeringskant en de bankenkant. Bijvoorbeeld door iemand bij wie je in de klas hebt gezeten of mee voetbalt.  

Ook voor de MKB-ondernemer kan een bank met wortels in de regio meerwaarde bieden. Op dit moment helpen jullie hen met een zakelijke rekening. Zie je voor RegioBank een rol weggelegd om MKB-ondernemingen te ondersteunen op het gebied van financieel advies en kredietverlening?
Op dit moment doen we geen zakelijke kredietverlening. Wij bieden wel betaal- en spaarrekeningen. De focus ligt verder op advies en begeleiding. We zien daar wel toekomst in. Met ons concept heb je iemand in de buurt die je situatie kent, die de financiële zaken van je bedrijf kan ondersteunen en je verder kan helpen. Het principe is hetzelfde als met een particulier. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen. Wij hebben bijvoorbeeld in Hattem een bijeenkomst over leefbaarheid gehouden. Daar waren vijftig tot zestig verenigingen bij elkaar om samen met RegioBank te praten over hoe je een vereniging in een nieuwe wereld goed overeind kunt houden.

Regiobank op fietsafstand

RegioBank is één van de weinige banken in Nederland die zich inzet om de geldautomaat weer terug te brengen naar kleine dorpskernen. Waarom vindt RegioBank dit zo belangrijk?
De rol van contant geld is nog altijd groot. De meeste transacties vinden nog steeds cash plaats. De waarheid is dat mensen nog steeds met chartaal geld willen betalen.  Op de markt, in de horeca of voor hun persoonlijke boodschappen. Er zijn nog zoveel gelegenheden. Het gegeven dat geld nog steeds belangrijk is, is duidelijk. We hebben geconstateerd dat het verdwijnen van geldautomaten de leefbaarheid in dorpen niet ten goede komt. Dat is slecht voor de lokale economie. We zijn dan ook gestart met een proef om samen met partners te kijken of je een in-store pinautomaat, met daarop advertentieruimte voor lokale ondernemers en buurtverenigingen, lokaal overeind kunt houden. We hebben voor de pilot vijf geldautomaten aangeschaft. Op basis van ervaringen gaan we kijken of we dit kunnen uitbreiden.

RegioBank is gebouwd op een netwerk van zelfstandig adviseurs. Aan welke criteria moet een zelfstandig adviseur voldoen om de naam RegioBank te mogen voeren?
We willen met RegioBank laten zien dat we anders zijn en uit ander hout gesneden zijn. De eedaflegging van de zelfstandige adviseurs is daar een voorbeeld van. Je moet ten eerste bereid zijn in de geest van ons manifest te opereren: persoonlijke dienstverlening, klant centraal, etc. Op de bankierseed wordt positief gereageerd. Wij beseffen echt wel dat er in de financiële sector iets is misgegaan wat niet had moeten misgaan. Nu staan we aan het begin van een lang pad om het vertrouwen terug te winnen. Die eed voelde als een bevrijding en is een duidelijk statement. Overige criteria zijn uiteraard diploma’s en de opleidingen die wij aan de kantoren geven. Wij gaan continuïteit en lange termijn relaties aan. RegioBank bemoeit zich niet inhoudelijk met het advies. Dat gaat prima, maar wanneer er niet aan basiscriteria voldaan wordt dan ga je met elkaar in gesprek. Dat bindt ons en onze kantoren ook. Als zij niet aan de kwaliteitsstandaard voldoen dan grijpen wij in en dat weten kantoren ook. Dan is er geen ruimte in de herberg van RegioBank.

Waar staat RegioBank over vijf jaar?
Over vijf jaar kan de klant bij ons terecht voor persoonlijke dienstverlening. Dat blijft de kern. Over vijf jaar zijn wij de bank met het meeste aantal bemande vestigingen. Tegen de trend behouden wij onze vestigingen en wellicht dat er een aantal bijkomen. De meeste zelfstandige adviseurs die samenwerken met Regiobank doen het beter dan het gemiddelde in de markt. Dat zit in het feit dat het kantoren zijn die een breed scala aan activiteiten doen. Dit zijn kantoren die altijd voor de lange termijn relatie zijn gegaan. Dan ben je veel meer vertrouwenspersoon.