DNB Visie Toezicht: Vertrouwensherstel essentieel

05 maart 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

In hun vierjaarlijks uitgegeven ‘Visie DNB Toezicht’ geeft De Nederlandsche Bank (DNB) de richting aan voor de toekomst. In deze editie onderstreept Paul Hilbers, divisiedirecteur Toezicht beleid DNB, het belang van vertrouwensherstel in de financiële- en verzekeringssector, van transparantie, en integriteit.

Doelstelling DNB Toezicht

De Visie DNB Toezicht heeft als doel informatie uit te wisselen met de financiële sector, zodat duidelijk wordt voor alle partijen welke koers de DNB aanhoudt bij het houden van toezicht. Tevens probeert DNB de uitdagingen binnen de sector te identificeren om zodoende samen met de sector te zorgen dat financiële organisaties solide en integer zijn en aan hun verplichtingen voldoen. DNB houdt toezicht, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de instellingen zelf.

DNB noemt in het visierapport drie kernuitdagingen waar de bankensector, verzekeraars, pensioenfondsen en overige financiële organisaties mee te maken zullen krijgen in de komende jaren en waarop DNB de focus zal leggen bij hun toezichtsbeleid. Het gaat om de kernpunten: vertrouwensherstel, transparantie en integriteit.

DNB - Vertrouwen

Herstel van vertrouwen

De belangrijkste uitdaging voor de sector vormt het herstellen van het vertrouwen in de markt. De crisis heeft z’n sporen achtergelaten en de belangen van klanten werden verwaarloosd. De klant heeft volgens DNB behoefte aan eenvoudige en transparante producten en diensten.

Daarnaast moet de verzekeringsbranche zorgen voor voldoende kapitaalbuffers en risico’s beter managen. De basis voor solide risicobeheer is reeds gelegd met Solvency II, maar aangezien dat raamwerk pas over 2 jaar van kracht zal zijn moeten verzekeraars tot die tijd risico’s inventariseren en beheren.

Transparantie

Er is transparantie nodig vanuit de financiële sector zelf, maar ook vanuit de centrale bank. DNB streeft er naar hun beleid helder te communiceren, en de beoogde impact toe te lichten. De sector moet op zijn beurt openheid geven over hun producten en bedrijfssituatie, zodat klanten en investeerders een eerlijke voorstelling van zaken krijgen.

Integriteit

Ook integriteit ondermeer de verzekeringsbranche is een speerpunt van DNB. De centrale bank zal zich meer inzetten om signalen te herkennen en meer informatie te delen met instellingen zoals bijvoorbeeld het Financieel Expertise Centrum (FEC). Daarnaast werkt DNB samen met bijvoorbeeld de AFM om eventuele belangenvermenging bij verzekeringsbedrijven te inspecteren.