Interview met: Mark Nieskens, Interim Professional bij Welten

11 februari 2015 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De huidige jonge generatie bankiers zijn de toekomstige leiders in de financiële sector. Zij hebben een sleutelrol in de noodzakelijke cultuuromslag en moeten zorgen voor een financiële revolutie. Banken.nl geeft jonge bankiers een podium om hun visie over de bank van morgen te delen. Het is belangrijk dat dit nieuwe geluid door jongeren wordt gebracht. Wat willen zij graag anders zien en hoe moet de sector de omslag realiseren.

Mark Nieskens, werkzaam als interim professional bij Welten, deelt zijn visie met ons. Mark kwam in 2012 in dienst bij Welten en vervulde er inmiddels op interim basis uiteenlopende rollen bij diverse banken.

Kun je iets vertellen over jouw achtergrond en functie bij Welten?
Ik studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Na mijn masters startte ik in 2011 aan het traineeship “Business Banking” bij Welten. Nu ben ik daar op interim basis werkzaam binnen het zakelijke domein van de bankensector. Inmiddels heb ik via Welten bij diverse grote banken uiteenlopende rollen vervuld. Van het migreren van klanten tussen internetbankiersystemen tot (intern) Accountmanagement en van Compliance tot – recentelijk nog – Bijzonder Beheer. Juist deze variatie van omgeving en inhoud maakt het voor mij extra interessant. De opdrachten duren gemiddeld tussen de drie en zes maanden, waarbij je in korte tijd veel ervaring op doet. Dit neem je dan weer mee naar je volgende opdracht.

Mark Nieskens - Welten

Stel dat je aan het roer staat van een bank, wat zou je morgen anders doen? En wat zou je niet willen veranderen?
Bij banken staat het centraal stellen van het klantbelang hoog op de agenda. Om dit te bewerkstelligen, dient de klant ook daadwerkelijk het centrum te vormen van producten, processen en systemen. Deze moeten helder zijn voor de consument, waarbij helder is hoeveel en waarvoor hij betaalt. Als ik aan het roer van een bank zou staan, zou ik een duidelijke keuze maken op basis van de kwaliteiten van de bank; doen waar je goed in bent en daar beter in worden.

Het hebben van een eigen identiteit is erg belangrijk. Daar moet je niets aan veranderen. Je moet er wel voor waken dat deze voortdurend aansluit op de veranderende wensen van de consument. Wanneer dit door hele organisatie wordt gedragen, zal de klant dit ook zo beleven en ervaren. Hiermee win je het vertrouwen van de consument (terug).

Met welke dilemma(’s) heb je als bank te maken in het realiseren van deze verandering? En hoe zou een bank hiermee om moeten gaan?
Om aan te kunnen blijven sluiten op de veranderende wensen van de consument, dien je als bank flexibele systemen te hebben waarbij op ICT op een slimme manier wordt ingezet. Met al deze veranderen is het bovendien belangrijk volledig compliant te blijven aan wet- en regelgeving. Dit staat ook bij Welten voortdurend op de agenda. In de opleidingen is er veel aandacht voor compliance en sinds 2014 leggen alle professionals – vooruitlopend op de bankierseed voor bankmedewerkers – de Welten-eed af. 

Als je over 10 jaar terugkijkt, wat zijn dan de grootste veranderingen geweest binnen de bankensector?
In 2025 zal vooral op het gebied van ICT veel veranderd zijn. De nieuwe mogelijkheden van internet- en mobiel bankieren, volgen elkaar nu al in een razend tempo op. Klanten eisen meer en meer eenvoudige, snelle en flexibele oplossingen. Klantcontact verloopt vrijwel volledig digitaal. Hierdoor dient de adviseur – naast te benodigde Wft Diploma’s – te beschikken over de juiste communicatieve vaardigheden om de consument via alle moderne kanalen van een goed advies te kunnen voorzien. Over 10 jaar zal je nauwelijks nog fysieke bankkantoren zien.  Verder zullen – naast de nationale wet- en regelgeving – ook de Europese regels verder worden aangescherpt. 

Buiten de traditionele bankensector zal het betalingsverkeer via online of mobiele platforms toenemen en zullen alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding verder aan populariteit gewonnen hebben.

Hoe kijk je aan tegen de opkomst van niet-banken als Google en Amazon?
Banken hebben de laatste jaren een groot deel van het vertrouwen van de consument verloren. Ik verwacht echter niet dat de consument om die reden zal overstappen naar bedrijven zoals Google, Amazon of Facebook. Deze bedrijven hebben een te commercieel imago hetgeen het vertrouwen niet ten goede komt. Ook zij zullen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Hoewel deze niet-banken weliswaar een lagere kostenstructuur hebben, regelen ook banken hun betalingsverkeer steeds efficiënter in, waardoor het kostenvoordeel van hightech bedrijven steeds kleiner wordt. De innovatie die bedrijven als Google en Amazon echter in gang zetten, zullen ook voor meer innovatie en oplossingen binnen de reguliere banken leiden. De opkomst van deze niet-banken hebben naar mijn mening een positief effect op de banken, waarvan ook de consument uiteindelijk profiteert.

Hoe kijk je aan tegen de bankier eed en het tuchtrecht?
De bankierseed zou niet nodig moeten zijn. Integere bankmedewerkers zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Het imago van integriteit en zorgvuldigheid heeft bij banken door de incidenten van de laatste jaren echter een aantal behoorlijke deuken opgelopen. Voor de banken is het van belang om dit imago te herstellen. En dan is het voorstel voor een bankierseed wel heel logisch. Uiteindelijk zullen alle bankmedewerkers deze eed af moeten leggen. Zoals gezegd leggen medewerkers van Welten sinds het afgelopen jaar de Welten-eed af.