Interview met: Auke de Boer, Manager Groenbank bij ING

10 maart 2015 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Naast de succesvolle rubriek 'Jonge bankiers aan het woord' biedt Banken.nl een platform voor de oudere generatie bankiers. Hoe kijkt deze generatie aan tegen de huidige veranderingen in de sector? In hoeverre is dit echt uniek aan deze tijd of van alle tijden? En is er momenteel voldoende aandacht voor kennisoverdracht en borging?

Auke de Boer, manager Groenbank bij ING, deelt zijn visie met ons.

Kun je iets vertellen over je achtergrond en je functie/rol bij ING
Ik ben als jurist gestart bij de traineeopleiding van ABN Bank na een intensieve tijd als bedrijfsleider gewerkt te hebben in de horeca tijdens mijn studie. Dat was nogal een omslag: in de horeca krijg je bij de klant maar 1 kans, maar dat was in die tijd bij een bank wel anders. Wat ik wél herkende was dat ik direct de volle verantwoordelijkheid kreeg. Vanaf de eerste dag dat ik na de opleiding achter mijn bureau zat, mocht ik de dossiers van mijn zakelijke klanten behandelen en laten zien wat ik waard was. Dat vind ik achteraf gezien wel erg bijzonder. Ik maakte na een aantal jaren de overstap naar NMB Bank. Inmiddels ben ik na omzwervingen via ING Investment Bank, manager Marketing en Sales Innovatie betaalmiddelen, kredietanalist en relatiemanager Corporate Clients, nu manager Groenbank bij ING. Dat vind ik heel mooi werk, mede omdat we als klein team vanuit onze positie te maken hebben met alle facetten van een bank.

Auke de Boer - ING

Stel dat je aan het roer zou staan van een bank, wat zou je morgen anders doen? En wat zou je niet willen veranderen?
Ik ben groot voorstander van de aangekondigde veranderingen bij ING, omdat ik geloof dat de reorganisatie de lijnen zal verkorten en de besluitvorming zal versoepelen. Wat ik zeker zou willen behouden, is de betrokkenheid bij elkaar. Veranderingen gaan erg snel en dat kan ten koste gaan van het persoonlijk contact. Minder mailen, meer opzoeken, dat is mijn stijl.

Met welke dilemma(’s) heb je als bank te maken in het realiseren van deze verandering? En hoe zou een bank hiermee moeten omgaan?
Bij grote reorganisaties is het altijd een uitdaging om de zorgvuldigheid te bewaren. Verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen is nodig, maar hoe laag dan en kunnen mensen die verantwoordelijkheid al aan? Een reorganisatie gaat altijd hand in hand met een cultuuromslag en dat laatste kost nu eenmaal tijd.

Als je de bankensector van nu vergelijkt met de bankensector van 20 jaar geleden wat zie je dan als de belangrijkste veranderingen? Welke veranderingen juich je toe? Over welke veranderingen ben je kritisch?
Het imago van banken is drastisch veranderd en helaas niet altijd in positieve zin. Dit heeft geleid tot aanpassing van regelgeving op veel terreinen. Af en toe zie ik dat regelgeving doorschiet, maar dat is in mijn ogen een kwestie van herijken. Gevolg intern is vooral een sterke focus op integer handelen en dat ondersteun ik van harte. Ook is de invloed van ICT op ons handelen in- en extern steeds zichtbaarder. Dit levert nieuwe kansen op. De uitdaging is in mijn ogen dat we in staat zijn en blijven om het persoonlijke contact met onze klanten te handhaven.

Welke kennis van de oudere generatie bankiers moet goed worden overgedragen aan de jongere generatie?
Historisch besef! Het zou toch jammer zijn als nieuwe generaties steeds weer in dezelfde valkuilen stappen. En dan bedoel ik nadrukkelijk niet een ‘ja maar’ houding, maar wel vermogen tot reflectie en fouten niet twee keer willen maken.

Is er volgens jou momenteel voldoende aandacht voor kennisoverdracht en borging? Wat gaat goed? Wat kan beter?
In mijn ogen is er voldoende aandacht voor de kennisborging. Met oog op een goede balans in de leeftijdsopbouw kan zo veel kennis worden behouden. De uitdaging is om niet alleen uit te gaan van de data uit systemen, maar dit vooral te verrijken met de kennis die je opdoet in het persoonlijke contact met de klant.

Er is veel aandacht voor fundamentele veranderingen van de sector. In hoeverre dit echt uniek aan deze tijd of van alle tijden?
Verandering is van alle tijden. Wat wel nieuw is, is het tempo en de mogelijkheden die technologische innovatie biedt. Dit leidt tot een wezenlijk andere invulling van het businessmodel van de bankensector. Iets wat al jaren geleden is aangekondigd, maar we nu de resultaten van zien. Zo maken we bankieren mogelijk via internet en mobiel en kun je als klant bankieren op het moment dat het jou uitkomt.

Welke waarden moet de bankensector ook de komende jaren vasthouden?
De gedrevenheid om correct te handelen. Een bank die integer is en waarop je echt kunt vertrouwen.