ING maakt bijna €5 miljard nettowinst in 2016

06 februari 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De onderliggende nettowinst van ING Bank is in 2016 met maar liefst 17,9% gestegen tot een totaal van €4.976 miljoen. De winststijging is onder meer het gevolg van een aanzienlijke groei van het aantal klanten, een afname van de kosten en stijging van de toevertrouwde middelen.

ING Groep heeft op 2 februari 2017 zijn financiële resultaten voor Q4 2016 en voor heel 2016 gepubliceerd. De grootbank heeft opnieuw een goed jaar achter de rug, met sterke commerciële groei. ING wist in 2016 ruim 1,4 miljoen nieuwe klanten aan te trekken, waarvan meer dan 700.000 primaire klanten – klanten die twee of meer producten afnemen bij de bank. In het eerste halfjaar van 2016 trok de bank al 650.000 nieuwe klanten aan. CEO Ralph Hamers vertelt: “ING heeft in 2016 1,4 miljoen nieuwe particuliere klanten aangetrokken, waarmee ons klantenbestand wereldwijd uitkomt op 35,8 miljoen. Van dit aantal zijn 9,7 miljoen primaire klanten, een toename van 8,1% op jaarbasis. Onze meest recente Net Promoter Score wijst uit dat ING in 7 van de 13 particuliere markten op de eerste plaats komt.” 

De groei van het aantal klanten heeft eveneens geleid tot een toename in zowel de netto-kernkredietverlening als de toevertrouwde spaartegoeden. Respectievelijk stegen deze portefeuilles met €34,8 miljard – een stijging van 6,5% – en €28,5 miljard (+5,6%). “De groei van de business was in 2016 aanzienlijk”, aldus Hamers. “Daarnaast bleven we bijdragen aan de transitie naar een groenere economie. De financiering van duurzame projecten en van klanten die op milieugebied het beste presteren, steeg tot EUR 34,3 miljard ultimo 2016.” Bovendien daalden de kosten van de bank op het gebied van slechte leningen, doordat de bank minder voorzieningen hoefde te nemen op dit vlak. 

“De sterke commerciële en financiële resultaten die we in het vierde kwartaal en over heel 2016 hebben gerealiseerd, laten zien dat we er in slagen om voor een uitstekende ervaring met onze bank te zorgen”, vertelt Hamers. Het onderliggend resultaat voor belastingen over 4e kwartaal 2016 bedroeg €1.955 miljoen. Daarmee kwam de totale onderliggende nettowinst over 2016 voor ING Bank uit op €4.976 miljoen, een stijging van 17,9% vergeleken met 2015. Hamers: “Het onderliggend rendement op het eigen vermogen van ING Bank steeg naar 11,6% over 2016 van 10,8% over 2015.”

Voor ING Groep viel het nettoresultaat iets lager uit. “Het nettoresultaat van ING Groep over 2016 bedroeg €4.651 miljoen, +16,0% vergeleken met 2015.” Hamers verklaart het verschil: “Dit is inclusief €787 miljoen aan herstructureringskosten en bijzondere waardeverminderingen die op 3 oktober werden aangekondigd (gerapporteerd als bijzondere posten na belastingen) en het nettoresultaat van €474 miljoen uit voormalige verzekeringsactiviteiten.” 

Hamers sluit af: “In het afgelopen jaar heeft ING belangrijke maatregelen getroffen op weg naar één digitaal bankplatform. Dit stelt ons in staat om het steeds beter te doen tegen de achtergrond van het veranderende klantgedrag en de ontwikkelingen binnen de sector. Ik ben ervan overtuigd dat we door het versnellen van onze Think Forward-strategie in staat zullen zijn om onze krachtige positie verder uit te bouwen, iets wat onze klanten ten goede komt.” Het bestuur heeft een dividenduitkering van €0,66 per normaal aandeel voorgesteld. 

Vooruitzichten

Over de vooruitzichten van 2017 wordt weinig concreets gemeld. Volgens ING bestuurder Wilfred Nagel, verantwoordelijk voor het risicobeleid van de bank, zullen de prestaties van ING in 2017 grotendeels afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom het opbreken van de Eurozone. Niet alleen de Brexit, maar ook verkiezingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk kunnen – afhankelijk van de uitslag – een potentieel gevaar vormen voor de bank.