Maatregelen EC minder streng dan eerdere voorstellen

30 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De Europese Commissie wil de 30 grootste Europese banken verbieden om voor eigen rekening te handelen. Daarnaast stelt de EC voor om de toezichthouders de bevoegdheid te geven om bepaalde risicovolle activiteiten in aparte entiteiten met een eigen kapitaalstructuur onder te brengen. De EC ziet daarmee af van het voorstel van commissie Liikanen voor het scheiden van de risicovolle investeringsactiviteiten van de consumentenactiviteiten.

Maatregelen van EC minder streng dan eerdere voorstellen

Op woensdag 28 januari presenteerde de EC haar voorstel om de meest risicovolle activiteiten van de grote banken aan banden te leggen. De voorgestelde maatregelen moeten voorkomen dat de belastingbetaler de dupe wordt wanneer banken, die 'too big to fail' zijn, gered moeten worden.

Begin van deze maand werd al duidelijk dat de maatregelen van de EC minder streng zijn dan het voorstel van de commissie Liikanen. De commissie Liikanen, die onderzoek doet naar de hervorming van de bankensector, is met het voorstel gekomen om risicovolle investeringsactiviteiten te scheiden van de consumentenactiviteiten. De EC heeft nu besloten dat de grote Europese banken zich niet hoeven op te splitsen. Dat zou de doodsteek betekend hebben voor het ‘universele bank’-model dat veel grote Europese banken hanteren.

Kredietverlening in eurozone neemt verder af

Meer macht bij nationale toezichthouders

In het voorstel van de Europese Commissie krijgen de nationale toezichthouders meer bevoegdheden. Zij beslissen in dit voorstel uiteindelijk of bepaalde activiteiten een systeemrisico mee zich meebrengen en daarom moeten worden gescheiden van de nutsactiviteiten. Deze beoordeling moet echter wel gefundeerd zijn op de EBA richtlijnen.

In het plan staat verder dat de grootste dertig banken in Europa niet meer voor eigen rekening mogen handelen. Dit is in lijn met de Amerikaanse Volcerk Rule. Kleinere Europese banken houden wel ruimte om te handelen voor eigen rekening. 

Om te voorkomen dat risicovolle activiteiten buiten het gereguleerde financiële systeem gehouden worden wil de EC hogere transparantievereisten opleggen voor schaduwbankieren.
 
De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door alle lidstaten van de Europese Unie en door het Europees Parlement.