Digitale aanlevering jaarcijfers ook bij banken de norm

03 januari 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Per 2017 is het digitaal aanleveren van de jaarrekening voor ondernemers verplicht bij de Kamer van Koophandel. Bij de Belastingdienst was dit al zo. Ook bij banken is digitale aanlevering van de jaarcijfers inmiddels de norm. De aanlevering naar deze instanties loopt via Standard Business Reporting (SBR).

Organisaties verstrekken jaarlijks financiële rapportages aan diverse instanties, zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of hun bank. Dit kost tijd, geld en energie. Met Standard Business Reporting (SBR) kunnen ondernemers en hun intermediairs deze rapportages vanuit één bronadministratie samenstellen en veilig digitaal versturen. Door de eenduidige manier van vastleggen kunnen financiële rapportages met elkaar worden vergeleken en klant- en branche specifieke inzichten opleveren, waarmee intermediairs hun dienstenportfolio kunnen uitbreiden. Een tweede voordeel van SBR is dat rapportages digitaal worden verstuurd via een beveiligde verbinding met een ontvangstbevestiging. De uitvragende partijen kunnen de gegevens direct verwerken en presenteren en de ondernemer snel (financierings-) duidelijkheid geven.  

Om de data van ondernemingen van organisaties via SBR aan te kunnen leveren, kunnen intermediairs gebruik maken van diverse softwarepakketten. Die kunnen worden aangesloten op de boekhoudingen van de ondernemers en via SBR op de systemen van de banken. Banken hebben, ook in overleg met softwareleveranciers en brancheorganisaties van intermediairs, de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het neerzetten van deze goede en veilige technische infrastructuur, genaamd SBR Banken om digitale uitwisseling van financiële informatie met ondernemers mogelijk te maken. 

Berend Dinkla, voorzitter van het bestuur van het Financieel Rapportages Coöperatief*: “Eenmaal aangehaakt op SBR, gaat de opmaak van de jaarcijfers sneller, het proces wordt minder foutgevoelig en er wordt over verloop van tijd een meerjarig digitaal archief opgebouwd. Bovendien kunnen banken hun kredietverleningsproces aan ondernemingen met SBR aanzienlijk versnellen.” 

Organisaties en intermediairs kunnen hun jaarcijfers na 1 januari overigens nog steeds in pdf-vorm bij de banken aanleveren. Voor de manuele verwerking die een pdf vraagt, wordt wel na het eerste kwartaal een financiële vergoeding van tweehonderdvijftig euro berekend, schrijft ABN AMRO. De komende maanden zullen bedrijven en hun intermediair door hun eigen bank nader worden geïnformeerd over de digitale aanleverstandaard en de voordelen die dit bij hun bank oplevert.

*Het Financiële Rapportages Coöperatief is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een technische infrastructuur, waarmee financiële verantwoordingsinformatie van ondernemers en ondernemingen (ofwel de kredietrapportages) op een elektronische en gestandaardiseerde wijze wordt verstuurd naar ABN AMRO, ING en Rabobank. Het FRC definieert en beheert daarnaast de gezamenlijke verzameling van gegevens (ofwel de bankentaxonomie) die SBR mogelijk maakt.