9 tot 18% minder arbeidsplaatsen Rabobank NL in 2016

27 januari 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Rabobank maakt met het programma Visie 2016 de beweging naar 100 lokale Rabobanken. Een belangrijk onderdeel van Visie 2016 is de herinrichting van Rabobank Nederland. Als gevolg hiervan zullen de kosten in 2016 minimaal €220 miljoen lager zijn dan in 2013. Deze kostenbesparing leidt naar verwachting tot en met 2016 tot een verlies van 9% tot 18% van de in totaal 11.500 aan arbeidsplaatsen bij Rabobank Nederland. Daarnaast zal Rabobank de Nederlandse activiteiten van Rabobank International samenvoegen met Rabobank Nederland. Dit past in het streven naar één compacte en efficiënte Rabobank-organisatie en zal tot aanvullende kostenbesparingen leiden.

Lagere kosten en grotere slagvaardigheid

De leiding van de herinrichting van Rabobank Nederland is in handen van Ralf Dekker, lid van de raad van bestuur. “Ik ben ervan overtuigd dat het beter, sneller en slimmer kan in de centrale organisatie, tegen lagere kosten”, licht Dekker toe. “De integratie van de Nederlandse activiteiten van Rabobank International wordt daar aan gekoppeld. Dit alles met het doel een betere samenwerking, minder bureaucratie en meer slagvaardigheid.” De komende maanden zal de nieuwe inrichting van Rabobank Nederland nader worden uitgewerkt en zullen de personele consequenties nauwkeuriger duidelijk worden.

Minder arbeidsplaatsen bij Rabobank

Volgende stap in Visie 2016

Rabobank maakte eerder bekend dat als onderdeel van Visie 2016 bij de lokale Rabobanken tot en met 2016 naar verwachting 8.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen op een totaal van circa 28.000. “De beweging naar een soberder en slagvaardiger bank, als onderdeel van Visie 2016,  is inmiddels volop in gang gezet. Lokale banken lopen daarin voorop. Volgens plan volgt nu de centrale organisatie”, aldus Dekker.