Lobbyclub Holland Financial Centre opgedoekt

16 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

Datgene wat men na de nationalisatie van SNS Reaal al zag aankomen is een feit. Lobbyclub Holland Financial Centre (HFC) is opgedoekt. Na het terugtrekken van de publieke partijen was het niet langer mogelijk de publiek-private samenwerking zinvol voort te zetten. HFC kwam vorig jaar in kwaad daglicht te staan omdat voorzitter Sjoerd van Keulen in 2006, als bestuursvoorzitter van SNS Reaal, verantwoordelijk was voor de overname van Bouwfonds Property Finance. Het onderdeel dat vorig jaar het faillissement van de bankverzekeraar inleidde.

Overheid en toezichthouders trekken zich terug

Minister van Financiën Dijsselbloem was direct na de nationalisatie kritisch op HFC. Hij besloot de samenwerking stop te zetten en hij vond dat Van Keulen zich beter kon terugtrekken uit zijn functie als voorzitter van HFC. Dijsselbloem vond tevens dat de toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM), zich moest terugtrekken uit HFC om belangenverstrengeling te voorkomen. De publiek-private samenwerking in Stichting Holland Financial Centre achtte hij niet langer wenselijk, omdat dit een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt.

Doek valt definitief voor HFC

Lopende zaken worden afgerond en locatie verkocht

HFC beëindigt definitief zijn activiteiten, maar heeft aangekondigd haar lopende zaken af te ronden. Het Bestuur van de Stichting zal aanblijven totdat deze volledig zijn afgewikkeld en besluit daarna over eventuele ontbinding van de Stichting. De locatie waar HFC is gevestigd, het HFC Plaza bovenin de Symphonytoren op de Zuidas in Amsterdam, dient ook als centrum voor startende ondernemingen. Over HFC Plaza wordt gesproken met een mogelijke koper. “Die gesprekken zijn in een vergevorderd stadium”, meldt de Lobbyclub.

Geen basis voor een doorstart

HFC zette na het terugtrekken van de overheid uit de samenwerking in op een doorstart. Dat is echter niet gelukt. “Met het terugtrekken van de publieke kant, was het niet langer mogelijk de publiek-private samenwerking zinvol voort te zetten en er zijn al meerdere private samenwerkingsverbanden binnen de sector actief”, zegt Jan Nooitgedagt, waarnemend voorzitter van HFC, tegen het Financieele Dagblad.