EC: Opsplitsing van banken niet langer verplicht

07 januari 2014 Banken.nl 2 min. leestijd

De grote Europese banken zijn niet automatisch verplicht om hun risicovolle activiteiten af te splitsen van hun retailtak. Dat staat in een conceptplan van de EC, dat in handen is van de Financial Times.

De commissie Liikanen, die onderzoek doet naar de hervorming van de bankensector, is met het voorstel gekomen om risicovolle investeringsactiviteiten te scheiden van de consumentenactiviteiten. Dit voorstel lijkt nu door Eurocommissaris Michel Barnier te worden versoepeld.

In het conceptplan van de Europese Commissie krijgen de nationale toezichthouders meer bevoegdheden. Zij beslissen in dit voorstel uiteindelijk of bepaalde activiteiten een systeemrisico mee zich meebrengen en daarom moeten worden gescheiden van de nutsactiviteiten. Deze beoordeling moet echter wel gefundeerd zijn op de EBA richtlijnen.

EU versoepelt plannen opsplitsing banken

Daarnaast leiden de minder strikte regels in het voorstel tot lagere kosten voor grote Europese banken. Om een idee te geven van de kosten van opsplitsing. In 2011 had Oliver Wyman al berekend dat een opsplitsing van Britse banken ongeveer £15 miljard per jaar zal kosten.

Europese Volcker Rule

In het conceptplan staat verder dat de grootste dertig banken in Europa niet meer voor eigen rekening mogen handelen in effecten. Dit is in lijn met de Amerikaanse Volcerk Rule. Kleinere Europese banken houden wel ruimte om te handelen voor eigen rekening. 

Wachten op definitief wetsvoorstel

Verwacht wordt dat het definitieve voorstel van Barnier later deze maand of in februari wordt gepresenteerd. Vooruitlopend hierop hebben meerdere Europese landen al aangegeven een voorstander te zijn van opsplitsing. Zo gaf de Belgische minister van Financiën, Koen Geens, in september aan om zelf wetgeving op te stellen om de spaar- en zakenbanken in België te scheiden, in navolging op het Verenigd Koninkrijk. Dit voorstel heeft het echter niet gehaald in nieuwe Belgische bankenwet