Financieel Stabiliteitscomite: bankenunie gaat verder

08 januari 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De eerste officiële vergadering van het Financieel Stabiliteitscomité was gewijd aan de vorming van een bankenunie en de hervorming van de Nederlandse woningmarkt. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

Het Financieel Stabiliteitscomité is in november 2012 opgericht als uitvloeisel van de aanbevelingen van de Commissie De Wit en heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. 

Bankenunie

De verwevenheid van banken en nationale overheden vormt op dit moment een bron van financiële instabiliteit in Europa. Volgens het comité kan de oprichting van een bankenunie, mits goed vormgegeven, bijdragen aan het doorbreken van deze verwevenheid. Door Europese regeringsleiders en ministers van Financiën zijn vorige maand belangrijke stappen gezet naar een effectieve bankenunie. Naast afspraken over het Single Supervisory Mechanism (SSM) is ook afgesproken dat met prioriteit zal worden gewerkt aan een Europees resolutiemechanisme.

Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende bankenunie is dat behalve het toezicht ook de resolutie van banken en uiteindelijk ook de depositogarantie op Europees niveau worden belegd. Voor goed functionerend Europees toezicht is daarnaast harmonisatie van regels op verschillende terreinen nodig, zodat een Europese bankentoezichthouder met een single rulebook kan werken.