Roland Berger zet banking trends voor 2014 op een rij

13 december 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Het einde van het jaar nadert en daarmee ook de tijd om vooruit te kijken naar het nieuwe jaar 2014. Ook voor Mark de Jonge, partner bij Roland Berger Strategy Consultants. Hij zet op Banken.nl de trends voor de bancaire sector in 2014 kort op een rij.

Retail banking

Voor retail banking staat in 2014 voorop dat de bankensector in staat is om het vertrouwen van de klant terug te krijgen en het multi-access te optimaliseren en te faciliteren, stelt De Jonge. “Tot nu toe zijn de banken daarin nog niet geslaagd. Versnelde ontwikkeling van big data en mobiel bankieren kunnen ook goed gaan voorzien in de behoefte van de klant. Tegelijkertijd brengt dat risico’s met zich mee, omdat alternatieve providers, zoals Paypal en iZettle nu al innovatieve betaalmethodes voor de klanten inzetten. Ook bij lenen is er al voortdurend sprake van innovatie, zoals Kickstarter of Zopa voor peer-to-peer lenen.”

Roland Berger - Voortuitblik 2014 per banksegment

Private banking

Private banking in Nederland is aan verandering onderhevig, stelt De Jonge. “Een aantal pure private banken is te klein geworden om de toenemende regeldruk te kunnen hanteren. De retrocessie-vergoedingen worden per 1 januari 2014 afgeschaft. Dat zal ertoe leiden dat de opbrengsten vanuit beleggingsdienstverlening  onder druk komen te staan. De private banken komen niet onder verdere kostenreductie uit. Deze reductie zal moeten plaatsvinden door het industrialiseren van processen en het activeren van klantrelaties.” Volgens De Jonge heeft nieuwe segmentatie op basis van waardemodellen aangetoond dat een betere propositie voor geselecteerde klanten voor de benodigde groei kan zorgen.

Zakelijk bankieren

Voor zakelijk bankieren staat in 2014 kostenbeheersing en  omlaag brengen van kosten centraal, stelt De Jonge. “Verdere focus en industrialisatie van processen is daarbij noodzakelijk. Nederlandse banken staan voor de keuze: zelf doen of buiten de deur. Voor de zakelijke activiteiten zullen de Nederlandse banken moeten afwegen welke producten ze zelf gaan aanbieden en welke ze gaan uitbesteden aan derden.” Volgens De Jonge zijn er in Europa veel banken, die een te kleine schaal hebben om bijv. fullfledged investment banking producten als equity markets structureel winstgevend aan te bieden.

Mark de Jonge - Roland Berger

De Jonge voorspelt ook dat de trend van disintermediation in 2014 door zal zetten. Bedrijven zullen als maar meer op zoek gaan naar alternatieve financieringsvormen. Dat zal de Nederlandse banken dwingen om de huidige kredietportefeuille actief te managen, om zo toekomstige kredietprovisies te beperken en kapitaal efficiënt in te zetten, aldus De Jonge.

Regulering

In 2014 zal binnen de bankensector de regulering verder toenemen, verwacht De Jonge. “De regulering richt zich op het verbeteren van de stabiliteit van de sector en op het voorkomen van een herhaling van de financiële crisis. Capital en liquidity beperkingen (Basel 2/3), zorgplicht, Vickers/Liikanen regulation en Tobin’s tax (TTF) on Equity and FI trannsactions gaan toenemen.”