EU stemt in met verkoop ING Alt-A hpotheken

12 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Europese Unie stemt in met de vervroegde verkoop van de Amerikaanse Alt-A hypotheekportefeuille van ING. In november bereikten ING en de Nederlandse Staat al een akkoord over de verkoop van de Amerikaanse rommelhypotheken.  De vervroegde beëindiging van de constructie waarin de Nederlandse Staat 80% van het risico van de Alt-A hypotheken overnam, wordt door de EU niet gezien als aanvullende staatssteun.

Risicobeheersing Amerikaanse hypotheekportefeuille ING

ING en de Nederlandse Staat sloten op het dieptepunt van de crisis in januari 2009 een overeenkomst af om het risico en de onzekerheid voor ING te verminderen die werden veroorzaakt door een portefeuille van Amerikaanse Alt-A hypotheken. De Staat nam het risico over van 80% van ING’s portefeuille van Amerikaanse Alt-A hypotheekobligaties, met een nominale waarde van €24 miljard. In de constructie ontvangt de Staat alle betalingen aan rente en hoofdsom uit de obligaties in de portefeuille. Ter financiering van de overname van het economisch eigendom, ontving de Staat een lening van ING.

ING - Verkoop rommelhypotheken

Verkoop van de Alt A hypotheekportefeuille

Lange tijd waren ING en het ministerie van Financiën het oneens over de snelheid waarmee de portefeuille Amerikaanse rommelhypotheken moest worden verkocht. ING wil dat de Nederlandse Staat zo snel mogelijk de portefeuille verkoopt zodat de staatsgarantie kan worden ontbonden. In november bereikte ING en de Staat een akkoord over de verkoop van de hypotheekportefeuille. Alleen de Europese Commissie moest het vervroegd verkopen van de rommelhypotheken nog goedkeuren.

Vandaag maakte de EU bekend dat zij de vervroegde aanpassing van de overeenkomst tussen ING en de Staat niet als aanvullende staatssteun te zien. De EU stemt dan ook in met de verkoop van de Amerikaanse rommelhypotheken.

Staat boekt €400 miljoen winst

Nu de EU akkoord is met de verkoop kan de Nederlandse Staat zich klaar gaan maken voor de verkoop. De Nederlandse Staat heeft de intentie de Alt-A effecten in het komende jaar op de markt te verkopen. Tegen de huidige marktprijzen heeft de portefeuille een marktwaarde van circa €6,4 miljard. Met de opbrengst van een verkoop tegen die prijs kan de resterende lening van ING van €6 miljard worden afgelost, waarna een positief resultaat van circa €400 miljoen resteert voor de Staat.