ACM: Nationale Hypotheek Instituut remt concurrentie

06 december 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het voornemen van het kabinet om een Nationale Hypotheek Instituut (NHI) op te richten kan negatieve gevolgen hebben voor de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. Dit komt doordat de voordelen van het NHI als gevolg van de staatsgarantie met name toekomen aan de banken met een grote portefeuille aan NHG-hypotheken. Nieuwe toetreders hebben dit voordeel niet waardoor het voor hen minder aantrekkelijk wordt om actief te worden op onze hypotheekmarkt. Dat meldt de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt.

Oprichting Nationale Hypotheek Instituut

Het kabinet wil met het NHI investeringen in hypothekenpakketten door institutionele beleggers stimuleren. Dit doet zij onder andere door het rendement op de investeringen te garanderen met een staatsgarantie. Het gaat om hypotheken die nu onder de zogenoemde Nationale Hypotheekgarantie, NHG, vallen. Het plan voor de oprichting van het NHI is tevens in overeenstemming met de aanbevelingen van de Commissie Wijfels. Om de stabiliteit en de dienstbaarheid van de Nederlandse bankensector te vergroten moet de hypotheekportefeuille van banken worden verkleind, aldus de commissie.

ACM: NHI heeft mogelijke negatieve gevolgen voor toetreding

ACM werkt aan een studie naar de mogelijkheden om de concurrentie in de bankensector te verbeteren, waaronder een onderzoek naar toetredingsdrempels voor nieuwe aanbieders. Vooruitlopend op de eindresultaten van deze studie heeft ACM de mogelijke gevolgen van de NHI voor toetreding in kaart gebracht.

Nationale hypotheekinstelling remt concurrentie

Op basis van haar bevindingen concludeert de ACM dat het NHI kan leiden tot een concurrentievoordeel voor Nederlandse grote banken. Deze banken profiteren het meeste van de staatsgarantie omdat zij de meeste NHG hypotheken op hun balans hebben staan. de staatsgarantie kan namelijk zorgen voor een hogere rating van de kredietbeoordelaars. Hierdoor kunnen deze banken goedkoper geld lenen op de kapitaalmarkt. Toetreders hebben dit voordeel niet, waardoor toetreding tot de Nederlandse bancaire markt mogelijk minder aantrekkelijk wordt.

ACM pleit voor meer concurrentie

Er zijn nu maar enkele grote banken en sinds de kredietcrisis is de concurrentie in de hypotheekmarkt afgenomen. Dat leidt over het algemeen tot hogere hypotheekrentes, aldus de ACM. Toetreders kunnen concurrentie aanjagen. ACM pleit er daarom voor dat bij de besluitvorming over het NHI de mogelijke negatieve gevolgen voor toetreding en concurrentie worden meegenomen.