Crowdfundingplatform SEEDS officieel van start

28 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het crowdfundingplatform SEEDS is, na een succesvolle pilot, officieel van start gegaan. Bij crowdfunding gaat een ondernemer op zoek naar een groot aantal relatief kleine investeerders. Gezamenlijk brengen zij zo het door de ondernemer benodigde bedrag bij elkaar. Via SEEDS kunnen particulieren rechtstreeks investeren in ondernemingen die hen aanspreken. Investeren kan al vanaf € 10,-.

Succesvolle pilot

In 2012 zijn in een pilot drie ondernemingen via SEEDS gefinancierd. Gedurende deze pilot hebben ongeveer 300 ondernemers aangegeven geïnteresseerd te zijn in deze manier van financieren. Mede vanwege deze vraag uit de markt heeft ABN AMRO besloten om een officieel vervolg te geven aan de het crowdfundingplatform SEEDS.

SEEDS

Crowdfunding als aanvulling op andere financieringsmethoden

Crowdfunding wordt door de bank niet gezien als vervanging voor bijvoorbeeld traditionele kredietverlening, maar kan in bepaalde gevallen wel een nuttig alternatief zijn. Bij crowdfunding wordt door de investeerder zelf bepaald in welke onderneming hij of zij investeert. ABN AMRO onderzoekt met SEEDS de manier waarop verschillende financieringsinstrumenten elkaar kunnen versterken.

Toegevoegde waarde van crowdfunding

Naast financiering levert crowdfunding andere voordelen voor de ondernemer en investeerder op. Met crowdfunding kan de ondernemer al in een vroeg stadium toetsen of er een markt is voor het nieuwe product of dienst. Dit sluit ook aan bij de manier van ondernemen van bijvoorbeeld start-ups en innovatieve ondernemingen die met nieuwe initiatieven in een vroeg stadium de markt op gaan. En investeerders willen vaak ook niet alleen vanwege financiële motieven investeren in ondernemingen maar ook vanuit betrokkenheid bij bijvoorbeeld het doel van de ondernemer. De betrokken investeerders kunnen fungeren als klantenpanel en als ambassadeurs van de onderneming.

Risico

Ook al gaat het bij crowdfunding om relatief lage bedragen, investeren in ondernemingen is en blijft risicovol. Niet iedere onderneming zal haar doelstellingen halen. Dit kan resulteren in een lager financieel rendement of het volledig verliezen van de investering. Tegenover dit risico staat een hoge mate van betrokkenheid van de investeerders bij de onderneming. Investeerders kunnen recht hebben op de levering van het product of de dienst. Wanneer de onderneming haar omzetdoelstellingen haalt, heeft de investeerder recht op een financiële uitkering.