Bank of America weer beboet voor rommelhypotheken

12 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Bank of America  kijkt  opnieuw tegen een boete aan van $863 miljoen (zo’n €645 miljoen). Een jury in New York oordeelde dat Countrywide Financial Corp, een dochteronderneming van de Amerikaanse bank, fraude heeft gepleegd door rommelhypotheken te hebben verstrekt aan o.a. de grote hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac.

In juli 2008 kocht Bank of America Countrywide, destijds de grootste private hypotheekaanbieder in de VS. In datzelfde jaar werden hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac genationaliseerd door de Amerikaanse overheid. Bank of America wordt nu verantwoordelijk gesteld voor de fraude die Countrywide pleegde, door het verkopen van rommelhypotheken aan Fannie Mae en Freddie Mac. “Simpel en zeer gedurfd” noemde de New Yorkse jury Countrywide’s oplichting van de twee hypotheekaanbieders, die flinke verliezen op de hypotheken leden door de fraude.

Aanklagers eisen 863 miljoen van Bank of America

Vorige maand werd duidelijk dat Countrywide al te kampen had met zo’n $40 miljard aan rechtszaken en dat Bank of America voor het 4e kwartaal bij voorbaat $300 miljoen had gereserveerd voor dergelijke rechtszaken. De aanklagers eisen in deze zaak nu dus $863 miljoen, maar de rechter zal hierover nog een uitspraak moeten vellen in december, als de eerstvolgende hoorzittingen plaatsvinden. Ook werd in oktober al duidelijk dat Bank of America een forse boete van ongeveer $6 miljard (zo’n €4,3 miljard) tegemoet kan gaan zien. De toezichthouder op de hypotheekmarkt in de Verenigde Staten, de Federal Housing Finance Agency (FHFA), stelde dat Bank of America misleidende informatie zou hebben verstrekt ten aanzien van hypotheek- en andere financiële producten ten tijde van de crisis.

Meer schikkingen
De Amerikaanse bank JP Morgan trof vorige maand een schikking van $13 miljard. De FHFA had ook JP Morgan aangeklaagd voor het verstrekken van rommelhypotheken aan Fannie Mae en Freddie Mac. Zwitserse bank UBS betaalde eerder dit jaar een ook een boete van €700 miljoen voor het verstrekken van rommelhypotheken.

Over rommelhypotheken
Rommelhypotheken verwijzen veelal naar hypotheek producten die tussen 2004-2007 door diverse banken en financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld Bank of America, werden verkocht. Het zijn hypotheken die eigenlijk nooit verstrekt hadden mogen worden, aangezien klanten door deze leningen in de financiële problemen geraakten. Deze hypotheeknemers hadden veelal een zeer lage kredietrating (sub-prime’) door bijvoorbeeld een lage betalingsmoraal of laag inkomen.

Ondanks deze wetenschap verstrekten de banken toch vaak een hypotheek aan deze klanten en verkochten ze deze slechte leningen door. Toen bleek dat mensen inderdaad hun leningen niet konden aflossen verloren zij vaak hun huis. De nodige afboekingen op deze hypotheekproducten zorgden uiteindelijk voor een wereldwijde financiële crisis.