Ex CFO ABN Jan van Rutte zet Investeringsinstelling op

06 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Voormalig CFO van ABN AMRO, Jan van Rutte, gaat de zogeheten ‘Nederlandse Investeringsinstelling (NII)’ opzetten. Deze instelling heeft als doel om Nederlandse investeringsprojecten geschikt te maken als belegging voor pensioenfondsen en verzekeraars. Ook gaat Van Rutte onderzoeken op welke wijze de Nationale Hypotheekinstelling (NHI) vorm kan krijgen. Dat meldt minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer over de NII.

Institutionele beleggers stimuleren om te investeren in Nederlandse economie

Het idee van het opzetten van de NII voort uit het overleg dat kabinet en institutionele beleggers het afgelopen jaar hebben gevoerd. Uit dat overleg is gebleken dat pensioenfondsen en verzekeraars kansen zien om meer van hun vermogen te investeren in de Nederlandse economie. De NII moet er voor zorgen dat de vormgeving en bundeling van investeringsprojecten zodanig is dat zij aantrekkelijk zijn voor pensioenfondsen en verzekeraars. "Het doel is verbreding van de financieringsmogelijkheden voor rendabele investeringen en ontwikkeling van proposities die door marktfalen niet uit zichzelf tot stand komen." Daarbij is te denken aan investeringsprojecten in de woningbouw, infrastructuur en de zorg. Naast institutionele beleggers kunnen ook banken terecht bij de NII.

Nederlandse banken hebben eerder laten weten de NII te verwelkomen om zo de groei van de Nederlandse economie te stimuleren. De oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling helpt om de financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbreden.

Jan van Rutte zet Investeringsinstelling op

Nationale Hypotheekinstelling (NHI) nog niet zeker

Van Rutte gaat verder onderzoeken hoe de op te richten Nationale Hypotheekinstelling (NHI) vorm kan krijgen en hoe deze onder de NII gebracht kan worden. Het NHI moet voor enkele tientallen miljarden euro’s hypotheken van banken overnemen. Het moet worden gefinancierd door pensioenfondsen, met garanties van de Staat.

Op dit moment zijn er nog grote twijfels over de oprichting van de NHI, met name bij de VVD. Deze twijfel komt voort uit het hoge risico voor de Staat, de eventueel beperkte animo bij pensioenfondsen en omdat de EU de mogelijke staatssteunaspecten van de NHI moet goedkeuren.

Ook staat de Nederlandse energievoorziening op de agenda

Daarnaast zal Van Rutte onderzoeken welke rol pensioenfondsen en verzekeraars kunnen spelen bij het financieren van projecten die nodig zijn om de Nederlandse energievoorziening voor de toekomst zeker te stellen. Uit het recent gesloten Energieakkoord is berekend dat daar tussen nu en 2020 tussen de €13 en €18 miljard voor nodig is.

Jan van Rutte

Jan van Rutte is voormalig CFO van ABN-AMRO. Momenteel is hij onder andere commissaris bij SNS Reaal. Zijn aanstelling is tot stand gekomen in overleg met pensioenfondsen en verzekeraars.