ECB: Sinds 2008 forse krimp Europese bankensector

05 november 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

De bankensector in de eurozone is sinds 2008 aanzienlijk gekrompen. Het aantal banken, kantoren en bankmedewerkers is afgenomen. Daarnaast is een duidelijke verkleining van de balansen en toename van de kapitaalbuffers te zien. Dit blijkt uit het Banking Structures Report van de Europese Centrale Bank (ECB) over de Europese bankensector.

Minder banken, kantoren en medewerkers

  • Het aantal banken in de eurozone is sinds 2008 met 10% afgenomen. In 2012 waren er 2.645 banken in de landen van de eurozone, tegenover 2.909 in 2008
  • Het aantal bankkantoren kwam eind 2012 uit op ruim 171.000, zo'n 16.000 (9,4%) minder dan voor de bankencrisis
  • In 2008 kende Europa 1 bankmedewerker per 145 inwoners, in 2012 is dit 1 bankmedewerker per 158 inwoners

Kleinere balansen en meer kapitaalbuffers

  • Het balanstotaal van de Europese banken is tussen 2008 en 2012 met 12% afgenomen. “Het grootste deel van de reductie vond plaats in 2009 toen de crisis zich ontvouwde”, aldus de ECB
  • De kapitaalbuffers van de Europese banken zijn toegenomen. Van 8% in 2008 naar 12,7% in 2012, zo meldt de ECB. Banken staan er meer solide voor

ECB grafiek bankensector

Het ECB rapport laat tevens zien dat Duitsland en Frankrijk de grootste bankensector van de eurozone kennen en de rol van alternatieve financiers nog beperkt is vergeleken met de VS:

  • Duitsland en Frankrijk hebben volgens het ECB rapport de grootste bankensector van de eurozone. De Duitse banken zijn goed voor een balanstotaal van €7,6 biljoen. Franse banken hadden in totaal € 6,8 biljoen aan bezittingen
  • Er is ook een vergelijking gemaakt met de Amerikaanse bankensector. Het aantal banken is vergelijkbaar, maar de omvang is kleiner. In de VS is de rol van alternatieve financiers veel groter dan in Europa

Tot slot laat het ECB rapport een krimpende kredietverlening zien:

  • Banken kiezen er voor om meer staatsobligaties aan te houden en minder ruimte beschikbaar te stellen voor kredietverlening
  • Vorige maand was er wel een lichtpuntje te melden. Gezinnen zouden voor het eerst in drie jaar meer belangstelling hebben voor consumentenkredieten en hypotheken, zo stelde de ECB op basis van een peiling onder de banken
  • Bedrijven blijven wel terughoudend, aldus de ECB

Volgens kredietbeoordelaar Fitch worden deze laatste constateringen veroorzaakt doordat de grootste systeembanken hun balansen aanpassen aan de komst van Basel III. Volgens de kredietbeoordelaar kent het nieuwe kapitaalstelsel ook een prikkel voor banken om liever staatsobligaties te bezitten dan bijvoorbeeld bedrijfsobligaties (waar meer kapitaal voor aangehouden moet worden). “Sinds de nieuwe regels zijn aangekondigd in december 2010, hebben de grootste mondiale systeembanken hun portefeuille staatsobligaties met 26% vergroot”, aldus Fitch. “Tegelijk is de blootstelling aan bedrijfsobligaties met 9% verkleind.”