Obvion: Klant centraal in samenwerking met adviseurs

29 oktober 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Geldverstrekker en adviseur hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het klantbelang. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Obvion.

Traditionele relatie verandert

De traditionele relatie: geldverstrekker, adviseur en klant is veranderd. Het verdienmodel van de adviseur is gewijzigd; de adviseur wordt nu uitsluitend door de klant betaald. Dit leidt tot andere verhoudingen, waarbij het de klant is die uiteindelijk bepaalt. Een onafhankelijk advies en een goede bemiddeling door de adviseur blijft van groot belang. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst van Obvion wil inspelen op deze nieuwe verhoudingen.

Obvion - Klant centraal

Samen ondernemen

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is tot stand gekomen na overleg met externe partijen, onder wie adviseurs, specialisten (D&O) en brancheorganisaties (Adfiz en OvFD). Het is het antwoord van Obvion op de kritiek die zij in juni kreeg op de eerdere versie van de samenwerkingsovereenkomst. In de nieuwe versie staat beter omschreven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Verder is de nieuwe overeenkomst een stuk korter dan de vorige en staat ‘samen ondernemen’ centraal.

Klantbelang centraal

Bestuursvoorzitter Ronald Touwslager: “We hebben ons de kritiek terdege aangetrokken. We hebben ook bewust de keuze gemaakt om intensief overleg te voeren met externe partijen. Het resultaat is een samenwerkingsovereenkomst die is opgesteld vanuit gelijkwaardigheid en met respect voor ieders rol in de branche. De adviseur weet wat hij van ons mag verwachten. Maar ook wordt duidelijk wat wij van de adviseur verwachten. Uiteindelijk draait alles om het klantbelang. Ook als het onverhoopt tot een breuk tussen ons en de adviseur zou komen, moet de klant goede service blijven krijgen. Dat is nu geborgd”.