Rabo en PGGM partner van platform Circle Economy

21 oktober 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De overgang naar een circulaire economie krijgt een nieuwe impuls met het toetreden van de coöperaties PGGM en Rabobank tot het platform Circle Economy. De betrokkenheid van de financiële sector is belangrijk om deze transitie sneller te laten verlopen.

Transitie naar een circulaire economie

Circle Economy is een actiegericht platform waarin belanghebbenden elkaar ontmoeten om samen te werken aan een systeemverandering: een circulaire economie, waarin geen afval meer ontstaat,  in plaats van een lineaire economie. In zo’n circulaire economie, ook wel kringloopeconomie genoemd, worden alle gebruikte materialen voor een product hergebruikt of biologisch afgebroken in de natuur. Circle Economy biedt nieuwe business modellen door samenwerking, inspiratie, innovatie en kennisdeling.

Circle Economy - Rabobank - PGGM

Nieuwe verdienmodellen

Een voorwaarde voor het ontwikkelen van een circulaire economie is dat er verdienmodellen ontstaan waarbij wordt uitgegaan van gebruik in plaats van eigendom. Dit vereist nieuwe producten en diensten van banken en pensioenfondsen die dit kunnen faciliteren. Daarnaast zijn er andere modellen nodig om risico’s en financieringsvragen te kunnen inschatten.

Een circulaire economie leidt tot efficiënter gebruik van grondstoffen. Naast een positieve bijdrage aan een duurzamere wereld draagt dit tevens bij aan lagere kosten voor ondernemingen die op een circulaire manier werken. Dit kan resulteren in een beter beleggingsrendement voor pensioenfondsen en nieuwe financieringsmogelijkheden naast lagere financieringsrisico’s voor banken.

Rabobank en PGGM nieuwe samenwerkingspartners

Met het toetreden van Rabobank als partner van Circle Economy brengt de bank financiële expertise en netwerk in de projecten van huidige leden van Circle Economy, zoals FrieslandCampina, DSM en AkzoNobel. Daarnaast zal de bank in samenwerking met Circle Economy een programma opzetten voor het stimuleren van circulaire activiteiten van haar klanten via de lokale Rabobanken.

PGGM  levert haar kennis en ervaring als institutionele belegger  waarmee de circulaire economie vertaald kan worden naar beleggingskansen. De pensioenuitvoerder zal onder andere haar model voor het meten van maatschappelijke waarde delen en verbeteren in samenwerking met de leden van de Circle Economy.

Robert-Jan van Ogtrop, oprichter Circle Economy, zegt: "PGGM en de Rabobank zijn partijen die voorop lopen in de transitie naar de circulaire economie, maar realiseren zich dat er nog een lange weg te gaan is. Gezamenlijk zullen wij middelen ontwikkelen om ondernemers en bedrijven te ondersteunen in het realiseren van circulaire impact."

Het platform Circle Economy

Circle Economy is opgericht door voormalig CEO van Bols en Remy-Cointreau, Robert-Jan van Ogtrop, om een boost te geven aan een circulaire economie. Samen met een mix van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, politiek, overheid, financiële wereld en de wetenschap, zoals o.a. oud-SER topman Herman Wijffels en Directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW Louise Vet, werd de coöperatie in mei 2013 opgericht. Al eerder startte Circle Economy met circulaire projecten en heeft inmiddels 28 partijen aan zich verbonden die de eerste stap naar een circulaire  economie hebben gezet.