Geen salarisverhoging en variabele beloning Rabo top

18 oktober 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De variabele beloning van de raad van bestuur van Rabobank Nederland is afgeschaft. Dat maakte Rabobank vandaag bekend. Ook deelde de bank mede dat dit niet leidt tot een verhoging van het vaste salaris. Het besluit tot afschaffing van de bonus valt samen met de toetreding van Ralf Dekker en Rien Nagel tot de raad van bestuur.

Geen variabele beloning, geen salarisverhoging

Na een eerdere bekendmaking om over de jaren 2012 en 2013 geen variabele beloning toe te kennen aan leden van de raad van bestuur heeft Rabobank besloten om de variabele beloning geheel af te schaffen. Hiermee loopt Rabobank voor op het wetsvoorstel van minister Dijsselbloem om variabele beloningen te beperken tot 20% van het vaste salaris.

Wout Dekker, voorzitter van de raad van commissarissen, licht toe: “Met het afschaffen van de variabele beloning van de raad van bestuur komen we tegemoet aan de opvattingen van onze belangrijkste stakeholders: onze klanten en leden. Daarnaast houden we ernstig rekening met de gevoelens die breed in de Nederlandse samenleving leven als het gaat om de beloning van bankbestuurders. De raad van commissarissen heeft geconcludeerd dat een variabele beloning van bestuurders niet meer goed verenigbaar is met de functie van een maatschappelijk verankerde bank zoals de Rabobank.”

Rabobank - Bestuursmodel

Afschaffing in lijn met CAO medewerkers

Rabobank sloot eerder dit jaar een versoberde nieuwe CAO af voor haar 35.000 medewerkers in Nederland. Hierin is afgesproken om tot en met 2015 een nullijn te hanteren voor de vaste salarissen. Ook is de variabele beloning in deze CAO afgeschaft.