Weer meer verkoop van Rabobank ledencertificaten

04 oktober 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

De verkoopgolf van ledencertificaten bij Rabobank houdt aan. Dat meldt het Financieele Dagblad. Naar aanleiding van een brief, waarin Rabobank haar leden wijst op de risico's van de certificaten, hebben weer veel leden hun certificaten te koop aangeboden.

Stijgend aanbod ledencertificaten houdt aan

Sinds begin dit jaar stijgt het aantal ledencertificaten dat te koop wordt aangeboden sterk. In juni van dit jaar werden 15 miljoen certificaten aangeboden, in januari waren dit er nog 3,5 miljoen. Afgelopen woensdag zijn weer een groot aantal ledencertificaten verhandeld, nu ging het om 12 miljoen.

Wantrouwen in ledencertificaten versterkt

De reden voor het stijgende aanbod ledencertificaten komt voort uit het feit dat het vertrouwen in deze vorm van achtergesteld waardepapier is verminderd. Door een aantal gevallen waarin de waarde van vergelijkbaar bankpapier is verdampt staan ledencertificaten onder druk.

Rabobank - Ledencertificaten

Het gevoel van wantrouwen in de ledencertificaten is versterkt door een brief die Rabobank heeft verstuurd aan haar leden. In de brief wijst Rabobank op de risico's van de waardepapieren. De coöperatieve bank heeft alle 150.000 certificaathouders aangeschreven met het advies maximaal 20% van hun vermogen in de ledencertificaten onder te brengen. Daarnaast waarschuwt de bank dat de certificaten een beleggingsproduct zijn en geen spaarproduct.

Opkoop door Rabobank zelf

De Rabobank wil niet meer zo afhankelijk zijn van de ledencertificaten. De kapitaalstrategie van de coöperatieve bank is gericht op het afbouwen van het aandeel ledencertificaten in het core tier-one kapitaal naar een omvang die aansluit bij de huidige marktomstandigheden. De bank heeft in de eerste zes maanden van dit jaar voor €400 miljoen aan ledencertificaten opgekocht.