ABN AMRO: Coalitie CDU/SPD helpt integratie eurozone

23 september 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Volgens Aline Schuiling, Econoom bij ABN AMRO, kan een coalitie tussen CDU en SPD de integratie van de eurozone verder op weg helpen. “Een coalitie tussen CDU en SPD kan enige vooruitgang boeken met financiële en institutionele integratie eurozone en kan rendementsverschil tussen obligaties Duitsland en landen in periferie enigszins doen dalen”, aldus Schuiling.

Voorlopige uitslagen Duitsland

De CDU heeft volgens de recentste prognoses van de ARD een grote overwinning behaald bij de verkiezingen voor de Bondsdag. Merkels partij kreeg 41,8% van de stemmen. Dat is het beste resultaat voor haar partij sinds 1990. Coalitiepartner FDP lijkt de drempel van 5% net niet gehaald te hebben. In dat geval moet Merkel op zoek naar een nieuwe samenwerkingspartner. De SDP krijgt in de prognoses 25,5%. Die Linke komt op 8,5%, de Groenen op 8,4%. De eurokritische partij AfD lijkt de kiesdrempel net niet te halen. Zij staan op 4,9%.In dat geval komt de partij niet in de Bondsdag.

ABN AMRO - Duitsland

Linkse partijen voor introductie Eurobonds

De linkse partijen hebben vanaf het begin van de crisis een positiever standpunt over de eurozone dan de regeringspartijen. Zo hebben zowel de Groenen als Die Linke verklaard voorstander te zijn van de invoering van Eurobonds ter bestrijding van de schuldencrisis, hoewel de SPD dit nooit expliciet in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Dit gaat aanzienlijk verder dan wat voor de huidige coalitiepartijen nu bespreekbaar is. De SPD profileert zich in haar verkiezingsprogramma als zeer pro-Europees. Zij wil de politieke unie versterken, is voorstander van een grotere belastingharmonisatie en een gemeenschappelijk Europees schuldenfonds. Ten aanzien van een nieuwe bankenunie is de SPD er voor dat de ECB de enige toezichthouder wordt en pleit zij voor één enkel, door de bankensector gefinancierd afwikkelingfonds. De CDU wijst tot nu toe elke vorm van spreiding van de lasten over de eurolanden (dus ook van een algemeen depositogarantiestelsel) van de hand.

Draagvlak voor financiële ondersteuning Griekenland

ABN AMRO denkt dat een coalitie tussen CDU en SPD enige vooruitgang kan boeken met de financiële en institutionele integratie van de eurozone. Econome van de bank Aline Schuiling voorziet echter geen ingrijpende veranderingen in het Duitse standpunt ten opzichte van in problemen verkerende landen in de periferie, waarvan een aantal mogelijk financiële steun nodig heeft. De linkse partijen in de Bondsdag hebben in september 2011 gestemd voor uitbreiding van het reddingsfonds en in november 2012 voor de tweede reddingsactie van Griekenland. Vrijwel alle grote partijen in Duitsland zijn het er over eens dat Griekenland en andere landen in de periferie deel moeten blijven uitmaken van de muntunie.

Invloed rendementsverschil met obligaties in perifere landen

Door een grote coalitie van de CDU en de SPD kan het rendementsverschil tussen obligaties van landen in de periferie in vergelijking met Duitsland volgens ABN AMRO enigszins dalen. Dit komt, omdat dit de deur kan openzetten voor verdere financiële integratie en meer spreiding van lasten over de eurolanden.