Deloitte onderzoekt proactief portefeuille management

12 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Op 8 & 9 oktober vindt het Nationaal Hypothekencongres voor de achttiende keer plaats. Deloitte heeft zich aangesloten als ‘onderzoekspartner’ van het congres. In het kader van het partnership is het advieskantoor een onderzoek gestart naar de stand van zaken op het gebied van proactief portefeuille management.

Portefeuille management
In de afgelopen jaren is er een breed debat gevoerd over hoe banken en andere financiële instellingen omgaan met hun hypotheekklanten. Met name in de afgelopen maanden is de kritiek op banken toegenomen. Recentelijk constateerde AFM dat kredietverstrekkers nog meer moeten doen om betalingsproblemen bij een hypotheek te voorkomen. Het belang van dergelijke maatregelen is groter geworden als gevolg van de crisis – zo is het aantal mensen met een hypotheekachterstand in het afgelopen jaar met bijna een kwart gestegen.

En in juli concludeerde Vereniging Eigen Huis dat een grote groep hypotheekeigenaren ontevreden is over de manier waarop een bank omgaat met hun (naderende) hypotheekachterstand. De helft van de respondenten gaf zijn bank de waardering 'zeer slecht' en een kwart kwam niet hoger dan 'slecht'.

Deloitte - Hypotheek

Enquête
Als antwoord op het groeiende probleem van hypotheekachterstanden en het publieke debat, hebben banken echter in de afgelopen jaren proactief portefeuillemanagement een steeds hogere prioriteit gegeven. De enquête van Deloitte richt zich op hoe de markt (aanbieders, intermediairs, toezichthouders en brancheorganisaties) probeert om proactief klanten te identificeren, te benaderen en te ondersteunen. De enquête kijkt bijvoorbeeld naar hoe en wanneer klanten benaderd worden, welke early-warning indicatoren gebruikt worden en het spectrum aan oplossingen dat geboden wordt.

Meedoen aan de survey kan op deze pagina. De enquête bestaat uit 9 vragen.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op het Nationaal Hypothekencongres.

Nationaal Hypothekencongres