Rabobank verscherpt haar focus op food en agri sector

03 september 2013 Banken.nl

Al is de kredietverlening aan food- en agriklanten in de eerste helft van dit jaar licht gedaald, de Rabobank versterkt de strategische focus op het zijn van de leidende food- en agribank. In het strategisch kader 2016 kent de Rabobank twee pijlers: het aanbieden van een breed pakket van bancaire diensten aan particuliere en zakelijke klanten in Nederland en het zijn van de internationaal leidende bank in food en agri. Dat laatste behelst de hele voedselketen: van boeren, tuinders en hun toeleveranciers, tot en met verwerkende industrieën en food retailers.

Rabobank verwacht komende jaren groter belang food en agri

Van de totale kredietverlening van de Rabobank betreft nu zo’n 20% de voedselketen, buiten Nederland is dat aandeel 50%. Bestuursvoorzitter Piet Moerland gaf bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2013 aan dat het procentuele belang van food en agri de komende jaren verder zal toenemen.

Momenteel kredietverlening in food en agri onder druk

De kredietverlening van de Rabobank in de food- en agrisector daalde in de eerste helft van 2013 wereldwijd met 2% naar €90,6 miljard. Bijna €60 miljard hiervan betreft de primaire agrarische sector (boeren en tuinders). In Nederland, waar de Rabobank in food en agri een marktaandeel heeft van 85%, daalde de kredietverlening in deze sector (met name boeren en tuinders) met 1% tot €32,7 miljard. Buiten Nederland daalde de kredietverlening in food en agri met 3% naar €57,9 miljard. Rabobank ziet dat er vanuit food en agri minder vraag is naar kredieten. Enkele sectoren hebben het zwaar, zoals de glastuinbouw in Nederland.

Rabobank - Agro en Food

Wel groei in food en agri leaseportefeuille

De leaseportefeuille van de Rabobank noteerde in food en agri een plus van 6% en kwam uit op 9,1 miljard, inmiddels 30% van de totale leaseportefeuille.

Rabobank zet in op toekomstige groei in food en agri sector

“Food en agri is een sector die zal blijven groeien. In 2050 moeten 9 miljard mensen gevoed worden. Daarmee is er 70% meer voedsel nodig dan nu. Voor de strategie van de Rabobank is het goed om ons te richten op een sector waarin altijd groei zal zijn”, aldus Moerland. “Rabobank wil een van de leidende spelers zijn. We zijn daar waar het speelt; in belangrijke producerende landen, zoals Nederland, Brazilië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde staten, maar ook in Azië, waar de consumenten wonen en de vraag verder zal groeien.” Daarnaast wil de Rabobank, via Rabo Development en Rabobank Foundation, actief zijn in regio’s waar de voedselproductie nog sterk moet ontwikkelen, zoals in delen van Afrika.

Verbreden dienstverlening

In food en agri moet de Rabobank niet alleen kredieten verlenen en financiële diensten aanbieden. “We moeten gezien worden als de expert”, aldus Moerland. Hij noemt de meer dan 100 onderzoekers van de Rabobank wereldwijd en de netwerken met spelers in de voedingindustrie, voedselproductie en landbouw.

Nieuws

×

Meer nieuws over