Bankenvisie Kabinet: Klantbelang en transparantie op 1

30 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Het kabinet wil dat banken het klantbelang centraal stellen en dat zij ervoor zorgen dat alle financiële producten transparant zijn. Dat staat in de bankenvisie van het kabinet, waaraan de ministerraad onlangs goedkeuring heeft verleend. Banken doen al pogingen om dit te realiseren. Klantbelang centraal betekent voor het kabinet dat de klant altijd in staat moet worden gesteld om een goede, objectieve afweging te maken of het product past bij wat nodig en wenselijk is. Het kabinet zet in haar bankenvisie uitdrukkelijk het thema ‘klantbelang centraal’ in het volle licht van de schijnwerper, maar ook transparantie.

Kaders voor transprarantie en klantbelang centraal

Het kabinet wil de juiste kaders scheppen om toezichthouders in staat te stellen hier adequaat op toe te zien. In haar bankenvisie formuleert het kabinet een aantal voorwaarden waar het financiële product aan moet voldoen. Naast transparantie noemt zij: begrijpelijk zijn, te vertrouwen, integer en ordentelijk tot stand gekomen, zorgvuldig gehandeld en toegespitst op de doelgroep. Het kabinet benadrukt dat zij vindt dat de doelgroep van het financiële product afgebakend dient te zijn, dat de productinformatie en distributie op de doelgroep worden afgestemd en dat de kosten geen afbreuk mogen doen aan het belang van de klant.

Nederlandse overheid

Het kabinet wil met het zogenaamde Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013 ook de overstapdrempels bij hypothecair krediet wegnemen. Hiermee wordt de termijn voor informatie over het aflopen van de rentevaste periode en de informatie over de maximale debetrentevoet voor de komende rentevast periode gregeld. Bovendien verplicht het kabinet de aanbieders de op dat moment geldende debetrentevoeten te publiceren op hun website. Ook stimuleert het kabinet initiatieven ter vergroting van financiële competenties van burgers. Met het platform ‘Wijzer in Geldzaken’ werkt de overheid samen met toezichthouders en financiële sector.

Verder juicht het kabinet initiatieven toe om financiële producten voor consumenten beter vergelijkbaar te maken. Dit mag echter niet het belang van de individuele kenmerken van de klant ondermijnen.

De laatste jaren zijn er al een paar instrumenten in het belang van de klant ontwikkeld, zoals toezicht van de AFM op productontwikkeling en vanaf 1 januari 2014 geldt de algemene zorgplicht. Bovendien wordt er nu in Brussel onderhandeld over de Europese variant van de Financiële Bijsluiter. Daarnaast is het kabinet van plan om te onderzoeken of er in aanvulling op de huidige maatregelen nadere criteria kunnen worden vastgesteld, waaraan standaardproducten dienen te voldoen.