Halfjaarcijfers ABN AMRO: Nettowinst daalt met 36%

26 augustus 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ABN AMRO heeft haar cijfers over de eerste helft van 2013 gerapporteerd. De nettowinst over de eerste helft van 2013 bedroeg €817 miljoen, een daling van 3% ten opzichte van het eerste half jaar van 2012. Dit resultaat werd positief beïnvloed door de vrijval van twee forse kredietvoorzieningen. Exclusief bijzondere posten daalde de nettowinst over het eerste half jaar van 2013 met 36% vergeleken met vorig jaar. De toename van de inkomsten werd tenietgedaan door hogere kredietvoorzieningen en hogere pensioenkosten. De nettowinst over het tweede kwartaal van 2013 bedroeg €402 miljoen. Dit was 3% lager dan in het eerste kwartaal van 2013, doordat een verbeterd operationeel resultaat werd tenietgedaan door hogere kredietvoorzieningen. De cost/income ratio kwam in het tweede kwartaal van 2013 uit op 60%. De core Tier 1 ratio verbeterde verder naar 13,3%. De Tier 1 ratio was 14,2% en de total capital ratio 19,2%.

Positieve invloed vrijval forse kredietvoorzieningen

Bestuursvoorzitter Gerit Zalm over de resultaten: “ABN AMRO boekt in de eerste helft van 2013 een nettowinst die licht lager ligt dan de nettowinst in de vergelijkbare periode in 2012. De netto rente- en provisiebaten namen toe met respectievelijk 6% en 5%. Deze baten maken samen het overgrote deel uit van onze operationele baten en zijn een stabiele bron van inkomsten gebleken. De omvangrijke vrijval van twee forse kredietvoorzieningen droeg bij aan ons resultaat. We zijn erin geslaagd een additionele €221 miljoen na belasting te verhalen op onze Madoff-positie, waarvoor we op prudente wijze volledige voorzieningen hebben getroffen. Evenzo hadden we in het eerste kwartaal reeds een forse vrijval met betrekking tot onze Griekse positie gerapporteerd”

Hogere kredietvoorzieningen

“Exclusief bijzondere posten zou de nettowinst over de eerste helft van 2013 op €510 miljoen zijn uitgekomen, 36% lager dan vorig jaar. We zijn met onze activiteiten voornamelijk blootgesteld aan de Nederlandse economie en worden dan ook beïnvloed door de huidige economische neergang. Deze leidde tot een forse stijging van de kredietvoorzieningen. Binnenlands georiënteerde MKB-bedrijven hadden zwaar te lijden van de daling van de consumentenbestedingen. Consumenten hebben lagere besteedbare inkomens maar zijn niettemin meer gaan sparen, zoals blijkt uit de gestage toename van de klantendeposito’s. Een groeiend aantal bedrijven dat enkele jaren het hoofd kon bieden aan dalende omzetten bereikt nu het einde van hun reserves. We signaleren een gestegen instroom bij de afdeling Financial Restructuring & Recovery en een hoger aantal afschrijvingen. De hypotheekvoorzieningen stegen in het eerste halfjaar tot 23 basispunten ten opzichte van 11 basispunten een jaar geleden. We verwachten dat de kredietvoorzieningen (exclusief bijzondere posten) over 2013 tot boven het niveau van vorig jaar zullen stijgen, aangezien de economische omstandigheden in Nederland in de rest van 2013 moeilijk zullen blijven”, aldus Zalm.

Teleurstellende resultaten Merchant Banking

Zalm was in z’n toelichting duidelijk over de bijdrage van de verschillende bedrijfsonderdelen aan het resultaat: “Retail, Private en Commercial Banking boekten aanmerkelijk betere operationele resultaten. Het hogere operationele resultaat van Retail Banking heeft de stijging van de voorzieningen ruimschoots goedgemaakt. Dit was niet het geval bij Commercial Banking. Merchant Banking liet teleurstellende resultaten zien: voor een groot scala aan activiteiten waren de resultaten lager dan vorig jaar. De strategische beslissing om een deel van de activiteiten op het gebied van niet-klantgerelateerde aandelenderivaten te beëindigen had, zoals voorzien, eveneens een negatief effect op de resultaten. Ondanks de economische neergang is onze core Tier 1 kapitaalratio verder verbeterd tot 13,3%. Dit geeft ons een sterke uitgangspositie in de aanloop naar Basel III.”

ABN AMRO - Basel III Q22013