Rendement duurzaam beleggen staat ter discussie

09 augustus 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

Duurzaam beleggen kent een laag rendement, aldus econoom Jacob Schoenmaker tegenover RTLZ. Op basis van getallen van JP Morgan concludeert hij:

''De meest bekende index voor duurzaam beleggen is de Dow Jones Sustainability index. Het rendement daarvan was de afgelopen 10 jaar gemiddeld 5,5% per jaar, terwijl de MSCI, de index van aandelen wereldwijd, in die periode gemiddeld 12,9% rendeerde.''

Morningstar publiceerde in 2010 andere getallen over het rendement van duurzaam beleggen. Zij bekeken destijds de in Nederland verkrijgbare duurzame fondsen en de Dow Jones Sustainable World Index en vergeleken die met andere wereldwijd beleggende fondsen en de MSCI Wereldindex. Uit de publicatie van Morningstar kwam naar voren dat in 2010 de duurzame index rendeerde met 3,1% en de wereldindex met 5,9%. In 2009 behaalde, volgens de Morningstar publicatie, de duurzame index 31,8% tegenover 25,9% voor de wereldindex. Daarnaast concludeerde Morningstar dat over vijf en tien jaar de rendementen tussen duurzame en reguliere beleggingen vrijwel in de pas lopen.

“Wat opvalt aan het risico is dat standaarddeviaties voor duurzame beleggingsfondsen over de gehele linie hoger zijn dan niet-duurzame aandelenfondsen: zowel over 3,5 als 10 jaar. Duurzame fondsen kennen een wat grilliger koersverloop. Een wat minder grote spreiding en grotere posities in risicovollere groeiaandelen zijn hiervoor de verklaring. Kijkend naar de cijfers concluderen wij, dat duurzaam beleggen geen rendement hoeft te kosten, maar tot nu toe wel een iets hoger risicoprofiel kent”, aldus Freddy van Mulligen van Morningstar destijds.

Banken als Robabank richten zich steeds meer op duurzaam beleggen

Banken richten zich ondertussen steeds meer op het maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen. Zo ook de Rabobank. Pim Mol, directeur Private Banking bij Rabobank, legt uit dat ruim twee jaar geleden begonnen is de fondsen en fondsaanbieders langs de maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) meetlat van de bank te leggen. “Wij hebben ons als Rabobank aan een aantal belangrijke verklaringen gecommitteerd. Dat zijn twee verdragen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzaam beleggen, UNPRI en Global Compact, en ons eigen wapenbeleid waarin we afstand nemen van controversiële wapens. Aan de hand hiervan zijn we een paar jaar geleden begonnen onze eigen beleggingsactiviteiten te toetsen.”

Mol maakt een onderscheid in wat hij noemt maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaam beleggen. “Dat laatste valt onder de categorie van wat ik noem donkergroen of donkerblauw beleggen. Dat betreft pakweg 5% van de klanten die principieel kiezen voor hernieuwbare energie, biologische landbouw en bijvoorbeeld de automobielindustrie of de oliesector uitsluiten. Als ik spreek over ons maatschappelijk verantwoord beleggen dan gaat het dus niet over die niche, maar over bedrijven, sectoren die voldoen aan de drie genoemde uitgangspunten. Dat kan dus ook een tabaksfabrikant zijn of een wijnproducent, zolang die maar voldoen aan onze MVO-criteria.”

“Een mooi voorbeeld van echt duurzaam beleggen is het Wereld Natuurfonds (WNF). Het WNF is zijn maatschappelijke principes als een van de eerste niet-gouvermentele organisaties in Nederland samen met onze specialisten gaan doorvoeren in de eigen, omvangrijke beleggingsportefeuille”, aldus Mol.