Top-10 positie voor Van Lanschot als duurzame bank

10 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Van Lanschot behoort volgens internationaal onderzoeksbureau Sustainalytics tot de top van de duurzame banken van de wereld. Sustainalytics plaatst Van Lanschot op de tiende positie van een wereldwijde peer groep van 274 banken.

Beoordeling banken wereldwijd op duurzaamheid

Het Nederlandse onderzoeksbureau Sustainalytics, opgericht door Triodos Bank, MeesPierson en Pensioenfonds PGGM, beoordeelt bedrijven wereldwijd op duurzaamheid. Uit het duurzaamheidsonderzoek onder banken wereldwijd blijkt dat Van Lanschot goed scoort op het gebied van milieu-, sociale en governance-aspecten. Van de 274 onderzochte banken neemt Van Lanschot de tiende positie in.

Van Lanschot - Sustainalytics

Een verantwoord krediet- en beleggingsbeleid

Sustainalytics is met name positief over de wijze waarop Van Lanschot omgaat met de aan haar toevertrouwde financiële middelen, haar transparante duurzaamheidsrapportage en haar oog voor het milieu en betrokkenheid bij de samenleving. Een selectie van de duurzaamheidsinitiatieven van Van Lanschot:

  • Zakelijke kredieten toetst Van Lanschot op duurzaamheid. Kredietnemers die zich onvoldoende inspannen voor duurzaamheid spreekt Van Lanschot aan (engagement). Treedt er geen verbetering op, dan nemen ze afscheid.
  • Van Lanschot verleent geen kredieten in ‘gevoelige’ sectoren, zoals olie & gas, mijnbouw of bio-industrie en ook niet in 'gevoelige' regio's zoals Afrika, Azië of Zuid-Amerika.
  • Van Lanschot screent bedrijven en fondsen waarin ze belegt permanent op duurzaamheid. Dus ook fondsen van derden. Bedrijven en fondsen die zich onvoldoende inspannen voor duurzaamheid spreekt Van Lanschot daarop aan. Treedt er geen verbetering op, dan sluit Van Lanschot bedrijven en/of fondsen uit.
  • Van Lanschot heeft een eigen maatschappelijk programma, ‘De Volgende Generatie’. Dit is gericht op donaties en het inzetten van medewerkers voor goede doelen.
  • Van Lanschot probeert haar ecologische footprint voortdurend te verlagen en richt zich hierbij vooral op onderdelen die een groot aandeel hebben in haar totale CO2-uitstoot: leaseauto’s, vliegverkeer, gasverbruik, papier. In 2012 daalde haar CO2-uitstoot met 7,5% naar 7.422 ton.