Bladeren

Duurzame Bank

Een duurzame bank, ook wel groene bank genoemd, is een bank die een actieve bijdrage levert aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid is bij deze banken het leidende principe. In Nederland profileren de Triodos Bank en ASN Bank zich nadrukkelijk als duurzame bank.

Banken hebben over het algemeen meer aandacht voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze maatschappelijke verantwoordelijk vertaalt zich onder andere in het investeren en financieren van initiatieven die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Helaas zijn er ook voorbeelden waarin banken, vaak indirect, initiatieven financieren die negatieve effecten op een duurzame samenleving zoals het financieren van wapenhandel, ontbossing etc.. Door de verduurzaming van banken komen deze voorbeelden wel steeds minder voor. Initiatieven zoals de Eerlijke Bankwijzer stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen bij banken. Door het beleid en de financiering van banken te vergelijken moet de Eerlijke Bankwijzer de concurrentie op het gebied van maatschappelijk verantwoord bankieren stimuleren.