Rabo: Combi crowdfunding en bankkrediet uitkomst MKB

02 juli 2013 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Voor ondernemers kan crowdfunding een alternatief of aanvulling zijn op bankfinanciering. Bij donateurs en investeerders is er een hoge mate van vertrouwen in crowdfunding als financieringsmiddel. Dat blijkt uit het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013. Paul Dirken, directeur Bedrijven Rabobank, heeft het 1e exemplaar van het onderzoek in ontvangst mogen nemen. De coöperatieve bank is blij met de diversificatie die crowdfunding brengt binnen het totaal van financieringsbronnen voor ondernemers.

Rabobank constateert dat crowdfunding zich in hoog tempo ontwikkelt. In 2012 hebben alleen al in Nederland 118 ondernemingen voor in totaal €11,4 miljoen financiering via crowdfunding binnengehaald. Daarmee groeide deze markt met 460% ten opzichte van 2011, zo blijkt uit cijfers van adviesbureau Douw & Koren. "Het fenomeen crowdfunding volgen we met belangstelling en van dichtbij. Omdat crowdfunding in combinatie met bancaire financiering in veel gevallen de potentie en armslag van een onderneming versterkt. Een plan dat niet van de grond lijkt te komen omdat de bank het als te risicovol beschouwt, blijkt soms wel degelijk realiseerbaar als een deel van de financiering wordt afgedekt met crowdfunding", aldus Dirken in een toelichting. Rabobank ziet dat steeds meer klanten verschillende financieringsbronnen naast elkaar benutten en zo een stevige financiële basis leggen voor de toekomst van hun onderneming.

Risicodragend vermogen

Nederlandse (en Europese) MKB ondernemers doen van oudsher bij de financiering van hun bedrijfsplannen een groot beroep op de bank. Nu de risico's van die financieringen toenemen als gevolg van onzekerheid door het economisch tij heeft dat gevolgen voor de mate van financierbaarheid van bedrijven. Vaak is risicodragend vermogen nodig om een stevige basis te creëren die nodig is om tegenvallers op te vangen. Crowdfunding is zo’n vorm van risicodragend vermogen. Het is ook een financieringsbron waarin de omgeving en het netwerk van de ondernemer een belangrijke rol spelen, zo blijkt uit het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013. De ondernemer begint zijn of haar zoektocht naar investeerders dichtbij door persoonlijk contact, telefoon en social media. De meeste en grootste donaties worden gedaan door mensen tussen de 35 en 65 jaar oud.

Nationaal Crowdfunding Onderzoek

Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013 is opgezet en uitgevoerd door Peter van den Akker, Ronald Kleverlaan, Gijsbert Koren en Koen van Vliet. Zij zijn al jaren actief in de crowdfunding sector en willen crowdfunding verder laten groeien. Zij zien crowdfunding als een manier om projecten en onderneming te financieren en tegelijkertijd de sociale kant van financiering terug te brengen.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek laten zien dat Nederlanders crowdfunding bovenal zien als een nieuwe mogelijkheid om projecten samen mogelijk te maken. De koppeling tussen crowdfunding en financiering wordt hierbij sterker gelegd dan de koppeling tussen crowdfunding en marketing. Het sociale karakter van crowdfunding blijkt onder andere uit het feit dat donateurs en investeerders het erg belangrijk vinden om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang en resultaten van een project en niet slechts geïnteresseerd zijn in de (financiële) tegenprestatie die zij ontvangen. Er lijkt sprake te zijn van een hoge mate van vertrouwen in crowdfunding als financieringsmiddel.

Rabobank - Crowdfunding

Van de respondenten geeft 94% aan dat ze bekend zijn met crowdfunding en diverse platformen. Van deze platformen zijn Kickstarter, 1%CLUB, SellaBand, voordekunst en CrowdAboutNow op dit moment het meest bekend bij de respondenten.

Van de respondenten heeft 38% daadwerkelijk via crowdfunding financieel bijgedragen aan projecten. Het is interessant dat personen die meerdere projecten hebben ondersteund, dit vaak via verschillende platformen hebben gedaan. Het blijkt dat de bijdragen hoger zijn als hier een tegenprestatie tegenover staat. In het geval van donaties wordt meestal tussen de €11 en €25 gegeven. Als sprake is van een product als tegenprestatie, dan wordt meestal tussen de €11 en €50 gegeven. Als sprake is van een financiële tegenprestatie, wordt meestal tussen de €51 en €100 gegeven.

Dat bij crowdfunding het peer to peer communicatie belangrijk is, blijkt wel uit het feit dat traditionele media (kranten, TV) bijna geen rol hebben bij het verwerven van bijdragen voor een crowdfundingcampagne, terwijl direct contact tussen personen (face to face, via telefoon en sociale media) wel goed werkt.

De passie van de initiatiefnemer(s) of ondernemer(s) wordt als belangrijkste element ervaren voor de respondenten om een bijdrage te leveren aan een crowdfunding campagne. Ook worden het concrete doel van het project en een exacte uitleg hoe het geld besteed gaat worden genoemd als belangrijke aspecten.

Een groot deel van de respondenten die niet hebben bijgedragen aan een campagne geeft aan nu geen financiële ruimte te hebben om bij te kunnen dragen, of geen interessant project te zijn tegengekomen. Er is echter ook een relatief hoog percentage (13%) dat aangaf te laat te zijn om bij te kunnen dragen, omdat de campagne al was afgerond. Daarnaast is er ook nog een groep respondenten (12%) waarvoor het te omslachtig was om bij te dragen via de website of het platform. Het laatste punt is een oproep aan bestaande platformen om het gebruik van hun website te vereenvoudigen.